UMEVA
2017-02-07

Angående återvinning av plastförpackningar

En avtalsrevision inom plaståtervinningsindustrin visade att en av fyra anläggningar inte levt upp till sitt avtal om en materialåtervinningsnivå på 80 % av insamlade plastförpackningar. Nivån varit under hälften en längre tid och plasten har förbrännts istället för att användas till nya produkter.

De företag som säljer plastförpackningar i Sverige har ansvar för att samla in och återvinna dessa enligt lagen om producentansvar. Uppdraget utförs av FTI AB (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB). Fyra olika anläggningar för återvinning av plastförpackningar har upphandlats, varav en är återvinningsföretaget Swerec AB i Värnamo. De har ej levt upp till sitt avtal för återvinning av plasten.

 

Av de plastförpackningar som samlas in till de fyra anläggningarna ska, enligt avtal, 80 % av materialet materialåtervinnas (alltså bli nya plastprodukter). En av fyra fabriker har ej följt detta avtal, utan istället bara materialåtervunnet ca 35 %. Detta upptäcktes vid FTI:s avtalsrevision, våren 2015.

Läs mer om detta här på FTI AB:s hemsida!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Och här finns en artikel gjord av DN.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Många plastförpackningar slängs i "vanliga soppåsen"

Något som är intressant i sammanhanget är att vi bara samlar in ca 40 %
(91 000 ton år 2015) av alla plastförpackningar, medan resten går i "vanliga soppåsen" och förbränns... Det innebär att mycket energi/resurser går åt i onödan. 


Därtill slösas det pengar. Konsumenterna betalar till producentansvaret vid varje inköp av produkt med förpackning. Och när de kastas i "vanliga soppåsen", så får kommunens avfallsavdelning/-bolag betala för förbränning av dessa. Alltså betalar medborgaren då ännu en gång för hanteringen av plastförpackningen, via avfallsavgiften.


Fortsätt sortera - det lönar sig!

När en återvinningsfabrik inte håller sig till avtal och, som i detta fall, inte har tagit hand om sin del av den källsorterade plasten, är det risk att medborgarnas förtroende för hela återvinningsbranschen skadas.

 

Därför är det viktigt att veta och förstå att det mesta av alla källsorterade förpackningar verkligen återvinns till nya produkter. Metall, glas, tidningar och pappersförpackningar har en mycket hög materialåtervinningsgrad.

Läs mer på FTI AB:s hemsida!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

 

Producentansvar

När man köper något med en förpackning, går en liten peng till producenten för att den ska samla in och återvinna materialet.

FTI AB ansvarar för denna logistik.

 

Producentansvar finns även för andra produkter - t ex elektronik, däck, batterier.

Läs mer på Naturvårdsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster!


Plastförpackningar ingår i producentansvaret och ska samlas in för återvinning.

Plastförpackningar ingår i producentansvaret och ska samlas in för återvinning.

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se