UMEVA

Aktuellt

 • 2015-04-27

  Värmeljuskopp ej längre förpackning


  Värmeljuskoppar räknas ej längre in i producentansvaret och ansvaret för återvinning har gått över från producenterna till kommunen. Därför ska dessa fortsättningsvis lämnas in på återvinningscentralerna, i containern för metall.Efter beslut i EU-kommissionen är värmeljuskopparna numer en del av produkten,  och inte en förpackning. Det betyder att värmeljuskoppar i metall ska läggas i behållarna för metallåtervinning på återvinningscentralen tillsammans med andra metallsaker ni behöver göra er av med som till exempel bestick och kastruller.Återvinningsstationerna (ÅVS) runt om i staden samt metallsortering i soprum är till för förpacknings- och tidningsinsamling, eftersom de produkterna omfattas av ett producentansvar. FTI AB ansvarar för insamling och logistik kring dessa runt om i Sverige.Återvinningscentralerna (ÅVC) hanteras av kommunen som tar hand om och skickar de olika avfallsmaterialen till återvinning. Det finns sju ÅVC i Umeå kommun.Det är viktigt att metallerna återvinns - tack för din insats!
  Läs mer
 • 2015-04-26

  Vinnare - Umeås smutsigaste bil


  Inför Stora Biltvättarhelgen hade Umeva och Miljö- och hälsoskyddskontoret i Umeå en tävling om vilken som är Umeås smutsigaste bil. Det kom in 42 foton på smutsiga och lidande fordon... Vi har korat fyra vinnare som får en Svanenmärkt biltvätt, som så desperat behövs!
  Läs mer
 • 2015-04-16

  Att tänka på vid slamtömning


  Vid beställning av slamtömning utöver ordinarie tömning (budning) är det viktigt att tänka på att vägen ska vara farbar för tunga fordon (27 ton).
  Läs mer

Senast granskad: 2013-11-22 19.39

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se