UMEVA

Aktuellt

 • 2018-03-06

  Slambilar transporterar avloppsvatten till Umeå avloppsreningsverk


  Arbetet med att minska mängden orenat vatten som släpps ut i Täftefjärden är i full gång. Sedan i går kväll, måndag 5 mars, kör slambilar från en pumpstation i Täfteå för vidare transport till Umeå reningsverk.
  Läs mer
 • 2018-03-05

  Åtgärder efter branden vid Täfteå avloppsreningsverk


  Under måndagen har en första analys gjorts av händelsen, och Vakin har tagit fram ett tydligt mål vad gäller att få till fungerande avloppsrening i Täfteå.
  Läs mer
 • 2018-03-03

  Täfteå avloppsreningsverk har brunnit ned


  Avloppsreningsverket i Täfteå har brunnit ned till grunden, endast materiella skador är konstaterade och orsaken till branden är ej fastställd. Arbetet med att kartlägga skadorna pågår.
  Läs mer
 • 2017-12-21

  Sophämtning och återvinningscentralernas öppettider under julhelgen


  Visste du att sopbilen kommer på din hämtdag även om den är röd? Sopbilen kör som vanligt på röda helgdagar som infaller måndag till fredag. Kom ihåg:
  Läs mer
 • 2017-12-21

  Sorteringstips i juletid


  Så här i juletid kan det bli extra mycket att återanvända och återvinna. Här är lite sorteringstips för jul och nyårshelgerna.
  Läs mer
 • 2017-12-13

  Reningsverket i Täfteå stängs


  Under våren 2018 påbörjas arbetet med att stänga avloppsreningsverket i Täfteå. Avloppsvattnet från Täfteå kommer i framtiden att pumpas från Täfteå till Umeå Avloppsreningsverk. Reningsverket beräknas stängas ned under 2021. Under våren 2018 påbörjas arbetet med att stänga avloppsreningsverket i Täfteå. Avloppsvattnet från Täfteå kommer i framtiden att pumpas från Täfteå till Umeå Avloppsreningsverk. Reningsverket beräknas stängas ned under 2021.
  Läs mer
 • 2017-11-15

  200 ton spolas felaktigt ned i toaletterna


  Den 19 november är FN:s världstoalettdag, vars syfte är att uppmärksamma sanitetsfrågor runt om i världen. I Sverige har vi tillgång till både toaletter och rent vatten. En situation som ligger bakom många fulspolningar är att toalettpappret är slut. Oftast löser vi situationen genom att ”fultorka” oss med hushållspapper som sedan spolas ned i toaletten, det visar en undersökning som YouGov har genomfört på uppdrag av Svenskt Vatten. Var tredje svensk känner inte till att hushållspapper inte ska spolas ned i toaletten, där det riskerar att orsaka stopp och översvämningar.
  Läs mer
 • 2017-09-27

  Nytt avfallsinsamlingssystem för villaägare i Umeå och Vindelns kommuner


  Under måndagen den 25 september och tisdag den 26 september beslutade kommunfullmäktige i både Umeå och Vindelns kommuner om ett nytt avfallsinsamlingssystem för de båda kommunerna.
  Läs mer
 • 2017-08-31

  Information om senaste fakturan i Vindeln


  Vid senaste fakturautskicket, i slutet av augusti, till våra kunder i Vindelns kommun har tyvärr fakturaspecifikationerna fallit bort vid utskrift. Fakturans belopp är fortfarande rätt. Du kan läsa din fakturaspecifikation om du loggar in på Mina sidor. Du kan även fylla i följande formulär så skickar vi ut din fakturaspecifikation. 2017-09-04 Felet är lokaliserat och under dagen kommer specifikationerna att skickas ut till de kunder som inte fått med dessa. Vi ber än en gång om ursäkt för det inträffade. Vi uppdaterar denna information så snart vi vet mer. 
  Läs mer
 • 2017-07-21

  Skydd av Umeås livsviktiga grundvatten


  Efter en lång process för att fastställa skyddsområde för Umeås vattentäkt, grundvattnet i Vindelälvsåsen, togs beslut våren 2016. Ett år senare gäller så de nya reglerna för alla verksamheter inom området, nya som gamla. Information har skickats ut till alla boende för ökad kännedom om bl a hur olika kemiska produkter ska hanteras inom skyddsområdet.
  Läs mer
 • 2017-05-31

  Mångfald tryggar framtidens kompetens


  Genom att bredda rekryteringsbasen finns det flera sätt att hitta rätt kompetens. Vakin har sedan flera år tillbaka tagit emot praktikanter som behöver komma in på arbetsmarknaden.
  Läs mer
 • 2017-04-27

  Strul med senaste månadsfakturan


  Månadsfakturan stökar till det lite för cirka 600 kunder.
  Läs mer
 • 2017-04-21

  Smarta tips för din biltvättartid


  Vad hinner du göra medan bilen tvättas? Kolla in tips från De vet du, Lucas Simonsson, Fru Reinhold m fl som har upptäckt hur smart det är med miljövänligt biltvättande. Lägg sedan upp ditt eget tips på sociala medier med hashtag #biltvättartid.

  Läs mer
 • 2017-04-07

  Miljönärspris på 5000 kr går till ungdomar i Norsjö


  Lovisa Holmgren och Alma Berg från Norsjö tog hem priset på 5 000 kronor i kortfilmstävling på tema laga, låna eller återanvänd.
  Läs mer
 • 2017-03-22

  Världsvattendagen 2017


  Under temat för världsvattendagen 2017; ”Vatten och Spillvatten” gers en viktig möjlighet att befästa och bygga vidare på de tidigare Världsvattendagarna. För att markera det nära sambandet mellan vatten och spillvatten (eller avloppsvatten) i arbete att skapa långsiktigt hållbar utveckling deltog Produktionschef VA Robert Hansson i Sveriges Radio P4 morgonprogram.
  Läs mer
 • 2017-03-08

  Ny faktura till kunder i Vindelns kommun


  Efter att fakturan först uppdaterats för våra kunder i Umeå kommun är det nu dags att uppdatera fakturan för kunderna i Vindelns kommun.
  Läs mer
 • 2017-03-02

  Fakturafel för vissa villakunder


  Villakunder i Umeå kommun som har kvartalsfakturering och inte ett brunt kärl för matavfall har tyvärr har fått felaktigt belopp för miljöavgiften på senaste fakturan (februari 2017) . Felräkningen gör att dessa kunder fakturerats cirka 40 kronor för mycket. På nästa faktura kommer vi att korrigera detta fel.
  Läs mer
 • 2017-02-23

  Vakin blir Sveriges första VA- och Avfallsbolag som ansluts till ISO 26000


  Som landets första VA- och avfallsbolag, och som det första företaget i norra Sverige, ansluter sig Vakin nu till ISO 26000, en frivillig, internationell standard med riktlinjer för socialt ansvarstagand
  Läs mer
 • 2017-02-20

  Kortfilmstävling – tema laga, låna eller återanvänd


  Samrådsgrupp Avfall i Västerbotten har startat en tävling för alla i åldern 13-30 år som bor i Västerbotten. Det eftersöks smarta, kluriga, spännande, roliga, enkla eller svåra kortfilmer på temat ”Laga, låna eller återanvänd – bli en Miljönär”. Helt enkelt tips om hur vi kan göra vår planet till ett mer hållbart ställe.
  Läs mer
 • 2017-02-07

  Angående återvinning av plastförpackningar


  En avtalsrevision inom plaståtervinningsindustrin visade att en av fyra anläggningar inte levt upp till sitt avtal om en materialåtervinningsnivå på 80 % av insamlade plastförpackningar. Nivån varit under hälften en längre tid och plasten har förbrännts istället för att användas till nya produkter.
  Läs mer
 • 2017-01-26

  Vakin och Kajiado i Kenya samarbetar för hållbar vatten- och avfallshantering


  Minskad miljöförstöring, ökad jämställdhet och stärkta demokratiprocesser är målsättningarna i Vakins nya treåriga projekt med Kajiado County i Kenya. Projektet, finansierat av Sida/ICLD*, har en totalbudget på ca 2,4 MSEK och ska möjliggöra kunskapsdelning och spridning av administrativa och tekniska lösningar för en bättre hantering av vattenresurser och avfall.
  Läs mer
 • 2017-01-19

  Höjd VA-taxa för Umeå kommun


  Från och med första januari 2017 höjs VA-taxan med 4 procent i Umeå Kommun. Höjningen fördelas mellan spillvatten och dagvatten då det främst är dessa medier som genererar ökade kostnader.
  Läs mer
 • 2016-12-30

  Miljökalender ger plats för något nytt


  Nu tar vi ännu ett steg mot hållbarhet för att vi tillsammans i Umeå och Vindeln ska bli bättre på att källsortera och ta hand om vårt vatten! Vi vill kunna skapa en dialog med medborgarna och i vårvinter startar vi något nytt som förhoppningsvis ska nå ut till fler.
  Läs mer
 • 2016-12-28

  Vi söker nya medarbetare!


  Vakin är i en expansiv fas och vi rekryterar inom VA-enheten en projektchef, två projektledare och en produktionsledare. Vi söker också en vikarierande avfallsingenjör.
  Läs mer
 • 2016-12-22

  Sorteringstips i juletid


  Så här i juletid kan det bli extra mycket att återanvända och återvinna. Här är lite sorteringstips för jul och nyårshelgerna.
  Läs mer
 • 2016-12-19

  Sophämtning och återvinningscentralernas öppettider under julhelgen


  Visste du att sopbilen kommer på din hämtdag även om den är röd? Sopbilen kör som vanligt på röda helgdagar som infaller måndag till fredag. Kom ihåg:
  Läs mer
 • 2016-12-06

  Strategiarbete för VA-Utbyggnad


  Kommunfullmäktige har antagit en ny VA-strategi. Den beskriver var och när utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp bör ske under den närmaste tioårsperioden. Läs mer om strategin och vad den innebär. Du är också välkommen på ett informationsmöte 15 december.
  Läs mer
 • 2016-12-01

  24 hållbara julklapptips!


  Vakins variant på en julkalender utan lucköppning
  Läs mer
 • 2016-11-28

  Förändrad avfallstaxa från 1 januari 2017


  Från 1 januari gäller en ny avfallstaxa i Umeå kommun, det är den första större omarbetningen av avfallstaxan sedan 2011. Efter höjningen kommer ett genomsnittligt villahushåll som sorterar ut matavfallet att betala ungefär 1 800 kr/år i avfallstaxa jämfört med tidigare ungefär 1 600 kr/år.
  Läs mer
 • 2016-11-18

  Mer än 18 miljoner prillor i avloppet


  Den 19 november är det FN:s internationella världstoalettdag, där globala sanitetsfrågor uppmärksammas världen runt. I Sverige finns både toaletter och rent vatten. Vi måste istället fokusera på att få bättre toalettvett och sluta fulspola. Sveriges vanligaste fulspolning är snus. I Umeå och Vindelns kommuner spolas nästan 50 000 snusprillor ned i toaletten varje dag.
  Läs mer
 • 2016-10-21

  Vakin beviljas projektpengar av Vinnova


  Vakin har beviljats projektpengar av Vinnova för en förstudie inom området ”Virtuell VA-Kompetens i Norr”. Totalt har förstudien beviljats 388 800 kr. Målet med studien är att undersöka tekniska och virtuella lösningar för att säkerställa en fungerande vatten- och avloppsverksamhet i Västerbotten.
  Läs mer
 • 2016-10-06

  Papperspåse eller majspåse?


  Vi får ständigt in synpunkter från de som ifrågasatter varför vi har valt papperspåsar i Umeå, och inte majspåsar. Under fredagen den 30 september var Helena Johansson sektionschef för Hushållsavfall inbjuden till Sveriges Radio P4 Västerbotten för att berätta varför vi har valt papperspåsar och inte majspåsar.
  Läs mer
 • 2016-09-22

  Nu kan du panta på Gimonäs ÅVC


  Från och med lördag den 24 september kan du panta snabbt, smidigt och nästintill kladdfritt på Gimonäs återvinningscentral. Den nya pantautomaten – Pantamera Express – är till för dig som vill panta mycket på en gång. Du tömmer din säck med pant i ett fack, och låter maskinen sortera och räkna panten. Sedan kan du välja mellan olika sätt att få din pant utbetald
  Läs mer
 • 2016-09-21

  Umeås dricksvatten ett riksintresse


  Havs- och vattenmyndigheten har beslutat att klassa Umeås vattenförsörjning som riksintresse. Därmed får vattenanläggningarna samma status som alla andra viktiga samhällsfunktioner.
  Läs mer
 • 2016-07-27

  Vattenförsörjningen på Holmön


  För att undvika brist på dricksvatten ute på Holmön har vi ett tätt samarbete med Visfestivalens ledning, Hamnföreningen, Holmöns Utvecklingsforum och Umeå Fritid för att tillsammans skapa bättre förutsättningar och rutiner. Vakin har de senaste två åren också arbetat för att långsiktigt kunna bibehålla en säker vattenförsörjning på Holmön.
  Läs mer
 • 2016-07-07

  Tillfälligt ändrad behandling av matavfallet i Umeå kommun


  Matavfallet som samlas in i de bruna kärlen går normalt till behandling i Skellefteå för att bli biogas (fordonsgas) och näringsrik rötrest. Biogasanläggningen ska nu underhållas och byggas om. Från och med i måndags, 27 juni, tas matavfallet från Umeå kommun omhand på ett annat sätt.

  Läs mer
 • 2016-06-23

  Vinnare från enkät om ISO 26000


  Vid ett antal evenemang i Umeå och Vindeln har besökare/deltagare kunnat delta i Vakins enkät om dess ISO 26000-arbete. I samband med detta har vi utlovat en utlottning av priser och dessa är vinnarna.
  Läs mer
 • 2016-06-21

  Ny återvinningsstation på Avion


  Nu finns en ny återvinningsstation (ÅVS) vid handelsområdet Avion. Det blir enklare att återvinna förpackningar och tidningar när man kan lämna dem samtidigt som man handlar och uträttar andra ärenden.
  Läs mer
 • 2016-06-15

  Ökade avfallsmängder men mindre i vanliga soppåsen


  Vi blir allt duktigare på att sortera matavfall och förpackningar för sig istället för att kasta allt avfall i vanliga soppåsen. Den har nämligen stadigt gått ner i vikt de senaste åren, från 191 kg/person 2007 till 160 kg/person 2015. Trots det har ändå Umeåbon ökat sina avfallsmängder totalt sett, senast från 451 kg 2014 till 463 kg 2015*. Denna ökning har främst tillkommit vid återvinningscentralerna (ÅVC).

  Numera går 43 % av allt insamlat hushållsavfall i Umeå kommun till materialåtervinning (32 % år 2008) och vi ser stor potential för den siffran att öka ännu mer.
  Läs mer
 • 2016-06-07

  Kinesiskt besök hos Vakin


  Den 31 maj till 1 juni besökte en mindre Kinesisk delegation Vakin. De fyra kineserna kommer från staden Xian. Vid detta besök låg fokus på olika anläggningar och företag som tar hand om avfall och material som ska återvinnas, energiutvinnas eller deponeras.
  Läs mer
 • 2016-04-07

  Uppgradering av Tavelsjö avloppsreningsverk


  Just nu sjuder det av aktivitet vid Tavelsjö avloppsreningsverk eftersom det under februari till september pågår renoverings-arbeten. I renoveringen ska bland annat styrutrustningen i avloppsreningsverket bytas ut. Elektronik åldras och befintlig utrustning är från 70-talets början och framåt.
  Läs mer
 • 2016-03-22

  En värld utan vatten?


  Tänk er en värld utan vatten, hur skulle den se ut? Det känns kanske som en omöjlig tanke, och skulle vara en omöjlighet.

  Läs mer
 • 2016-03-21

  Prolympia i Umeå har chans att bli årets vattenhjältar


  Eleverna i årskurs 7 på Prolympia i Umeå har chans att vinna årets Kretsloppstävling och 10 000 kronor till klasskassan. Kretsloppstävlingen arrangeras av branschorganisationen Svenskt Vatten samt alla bolag och förvaltningar som arbetar med vårt dricks- och avloppsvatten.
  Läs mer
 • 2016-03-16

  Vakin sanerar gamla miljöskulder på Västerslätt


  Fram till mitten av april kommer Vakin att sanera ca 3000 meter avloppsledning på Västerslätts industriområde. Arbetet kommer att pågå fram till mitten av april och beräknas kosta strax under en miljon kronor.
  Läs mer
 • 2016-03-15

  Dolda gifter i bakplåtspapper och andra vardagsprodukter!


  Det är inte bara i brandskum det finns högfluorerade ämnen, PFAS. Utan det är även vanligt i produkter som finns i ditt hem. T ex i bakplåtspapper, spolglans, impregneringssprayer och kläder. Dessa gifter påverkar dig i din vardag och dessa ämnen har hittats i såväl blod som bröstmjölk.
  Läs mer
 • 2016-03-15

  Grävning för vatten- och avloppsledningar på Tomtebo


  Boende på Tomtebo kommer under perioden mars - juni att eventuella få vissa störningar i samband med att vi gräver ned nya ledningar. De störningar som kan uppstå är i samband med sprängningsarbeten och grävarbete.
  Läs mer
 • 2016-03-14

  Vi ber om ursäkt!


  I samband med kvartalsfaktureringen har våra autogirokunder tyvärr felaktigt fakturerats för dröjsmålsränta vilket kommer att korrigeras så snart som möjligt.
  Läs mer
 • 2016-03-08

  Fett i avloppet


  Matolja är en riktig bov i avloppsrören, och med nya mattrender där fritering blir allt vanligare, växer problemet.  Fettet sätter sig på avloppsrör där det kan härda fast och blir hårt, nästan som betong. Tillslut kan inte avloppsvatten strömma igenom röret.
  Läs mer
 • 2016-03-04

  Faktura information


  I början av mars fick närmare 22000 kunder sin första faktura från det nya kompetensbolaget Vakin. På faktura står det att Vakin fakturerar på uppdrag av Umeå vatten och avfall AB.
  Läs mer
 • 2016-03-01

  Kretsloppstävling


  Lär om vattnets kretslopp och vinn pengar till klasskassan (åk 4-6 och 7-9)!  För att öka kunskapen om vattnets betydelse arrangerar Svenskt Vatten en tävling i samband med Världsvattendagen den 22 mars. Vatten är vårt viktigaste livsmedel och vi är alla en viktig del i dess eviga kretslopp.
  Läs mer
 • 2016-02-19

  Nu har Böleäng en egen ELIS-behållare!


  Lättare att slänga din rakapparat eller hårtork på ett miljöriktigt sätt.
  Läs mer
 • 2016-02-12

  Inblick: 3 m under marken


  Vår verksamhet är till stor del dold under jord. Närmare 2300 km rör och ledningar finns till för att transportera vatten av olika kvalitet runt om i vår kommun.
  Läs mer
 • 2016-01-15

  Utökade öppettider vid klockarbäckens återvinningscentral


  Från årsskiftet har Klockarbäckens Återvinningscentral även öppet på torsdag och fredagar. Det har legat i en långsiktig plan att succesivt öka öppettider och tillgänglighet på återvinnings-centralerna. Utifrån Umedalens tillväxt de senaste åren och att antalet besökare vid återvinningscentral ständigt ökar, har det varit ett naturligt steg att öka öppettiderna.
  Läs mer
 • 2015-12-28

  Två udda veckor i rad


  2015 avslutas med 53 veckor, vilket innebär att det är två udda veckor i rad. För att underlätta för kunderna kommer UMEVA helt enkelt att fortsätta att hämta hushållsavfallet varannan vecka.
  Läs mer
 • 2015-12-23

  Återvinn julen


  När julen har tagit slut, kan julgranen, julpappret och ljusen fortfarande göra nytta. Här har vi listat några tips hur du kan återvinna julen. Tipsen ger värme, minskat avfall, kanske minskade utgifter eller en oväntad inkomst.
  Läs mer
 • 2015-12-18

  Sophämtning och Återvinningscentraler under jul-, nyårs- och trettonhelgen.


  Visste du att sopbilen kommer på din hämtdag även om den är röd? Sopbilen kör som vanligt på röda helgdagar som infaller måndag till fredag. Våra återvinningscentraler har stängt på helgaftnar och röda dagar.
  Läs mer
 • 2015-12-01

  Julkalender i samarbete med Avfall Sverige


  I samarbete med Avfall Sverige publicerar vi en julkalender fylls med miljönärtips. Men även små tävlingar där det är möjligt att vinna miljönärvänliga priser. Längre ned på denna sida har du möjligheten att dela med dig av dina bästa miljönärstips, de bästa tipsen belönas med biobiljetter.
  Läs mer
 • 2015-11-30

  Vår Miljökalender 2016 är på väg till dig!


  Håll utkik i din brevlåda.
  Läs mer
 • 2015-11-30

  Nytt Återbrukshus på Gimonäs ÅVC


  I mer än tio år har UMEVA och Viva/Returbutiken samarbetat med insamling respektive försäljning av begagnade saker. För att öka servicen och öka insamlingen av prylar som kan få nytt liv har vi nu byggt ett separat Återbrukshus på Gimonäs återvinningscentral. Det är öppet och bemannat från och med tisdag 1 december.
  Läs mer
 • 2015-11-27

  Årets Återvinningskommun = Region Västerbotten!


  Region Västerbottens samverkansorgan "Samrådsgrupp Avfall" är Årets Återvinningskommun (-er) i Sverige. Agneta Lantto Forsgren, sektionschef Avfall Skellefteå och Inger Olofsson, Region Västerbotten mottog branschens pris vid Återvinningsgalan i Göteborg onsdag 25 nov.
  Läs mer
 • 2015-11-18

  Vad spolar umeborna ner i toaletten?


  Läs mer
 • 2015-11-15

  Dricksvattenkvalitet i Botsmark


  Det har kommit till vår kännedom att det förekommer funderingar om dricksvattenkvaliteten i Botsmark. Påståenden florerar om att dricksvattnet skulle innehålla ohälsosamma halter av mangan, att vattnet skulle komma från Sävarån och även att pH-värdet skulle vara lågt. Med nedanstående information hoppas vi kunna förmedla kunskap och trygghet om det dricksvatten som levereras.
  Läs mer
 • 2015-11-04

  Umeås utveckling och friska vatten - omvandlingsområden för VA


  För att vi även framledes ska kunna njuta av friska vattendrag för fiske, bad och rekreation måste vi ta bättre hand om vårt avloppsvatten på landsbygden.
  Miljö- och hälsoskyddskontoret har gjort en utredning för att påvisa status i vattenmiljön och vissa områden är av stort behov av åtgärder. Därför planerar Umeå kommun att utvidga det kommunala vatten- och avloppsnätet i dessa områden. Projektgruppen som arbetar med frågan leds av kommunens miljöstrateg, Sara Wård.Läs mer om omvandlingsområden hos Umeå kommun:
  Utvecklingsstrategi för vatten och avlopplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

  Läs mer
 • 2015-10-27

  Många vinnare under Öppet Hus!


  Den 24 oktober hade UMEVA Öppet Hus vid reningsverket på Ön. Förutom guidade turer, uppträdanden av Ivan & Lacki, bullar, kaffe och varmkorv så fanns det tävlingar och aktiviteter som gav vinstchanser.
  Här nedan presenteras tipstävlingens samt alla vinnarna under dagen.

  Läs mer
 • 2015-10-26

  Succé för öppet hus och invigningen


  Den 22 oktober invigdes Umeås avloppsreningsverk. Invigningen förrättades av UMEVAs styrelseordförande Per-Erik Johansson samt kommunalrådet Hans Lindberg. Två dagar efter den officiella invigningen bjöd UMEVA in till öppet hus för allmänheten.
  Läs mer
 • 2015-10-21

  Bok om Umeås vattenhistoria


  100 år av livgivande, kommunalt vatten i Umeå – hur började det, vad har hänt, var är vi nu och vad pekar framtiden mot?
  Läs mer
 • 2015-10-13

  Matfett i avloppet - nej tack!


  I samarbete med Bostaden genomför vi en informationskampanj för att minska mängden matfett som hälls ut i avloppet. Vad många inte vet är att fettet stelnar i ledningarna, vilket kan orsaka stopp och översvämningar.
  Läs mer
 • 2015-10-07

  Nominerade till Betongpris


  Umeva har i samband med bygget av det nya avloppsreningsverket på Ön nominerats till Betonggalan i klassen ”årets miljöpris”. Betonggalan hålls i Stockholm den 19:e november. Anläggningen innebär en förbättrad arbetsmiljö, ökad produktion av biogas och optimerat användande av energin – för såväl värme som elproduktion.
  Läs mer
 • 2015-09-18

  Stadsledningen för Xi´an besökte UMEVA


  Fredagen den 18 september besökte stadsledningen från den kinesiska staden Xi´an UMEVA. Detta möte var uppstarten till ett tre år långt projekt i eko kommunikation för en hållbar stadsmiljö.

  Läs mer
 • 2015-08-19

  Var kastas kräftor och surstömming?


  Vi är många som älskar kräftor och surströmming och så här års är det mer regel än undantag att rester efter dessa återfinns i avfallskärlen. Det som för många var en härlig doft kan lätt bli något helt annat ett par dagar senare. Detta kan du minimera för din egen och andras trevnad.
  Läs mer
 • 2015-08-17

  Nationalälven firades i Vindeln


  Under lördagen 15 augusti firades Vindelälven på Nationalälvens Dag. På kvarnområdet i Vindeln bjöds på allehanda underhållning och aktiviteter. Vindelns kommun och UMEVA fanns på plats med en vattenbar för att bjuda på läskande vattendrinkar och berätta om vatten- och avfallsverksamheten som vi efter årsskiftet kommer att samarbeta om i ett nytt kompetensbolag.
  Läs mer
 • 2015-07-31

  Slamtömningar på helger
  under augusti och september


  Tidsnöd ger helgarbete för vår entreprenör
  Läs mer
 • 2015-07-22

  Textilbehållare för insamling
  på alla återvinningscentraler


  UMEVA vill att det ska vara enkelt att lämna textilier och kläder till återanvändning och återvinning. Genom ett samarbete med Myrorna står nu textilbehållare på alla återvinningscentraler i kommunen.
  Läs mer
 • 2015-07-10

  Plombering av brandposter


  Under sommaren plomberas väggbrandposter i stora delar av kommunen.
  Läs mer
 • 2015-07-06

  Umeås dricksvatten extra säkert med UV-ljus


  Ett av UMEVAs viktigaste uppdrag är att se till att kunderna får ett rent och hälsosamt dricksvatten. I över 100 år har Vindelälvsåsen gett oss grundvatten av yppersta kvalitet. För att förebygga eventuella problem i dricksvattnet har UV-ljus monterats in som skyddsbarriär vid Forslunda Vattenverk.
  Läs mer
 • 2015-06-30

  Indexreglering av VA-taxan 1 juli 2015


  I enlighet med den VA-taxa som antagits av kommunfullmäktige gör UMEVA en index-höjning av taxan med ca 4 % den 1 juli 2015. Höjningen fördelas mellan spillvatten och dagvatten då det främst är dessa medier som genererar ökade kostnader.
  Läs mer
 • 2015-06-25

  Regionalt kompetensbolag för vatten och avfall


  Måndag 22 juni 2015 beslöt ett helt enhälligt kommunfullmäktige i Vindeln att, tillsammans med Umeå kommun, bilda ett gemensamt kompetensbolag inom vatten- och avfallsverksamheten. Veckan innan togs även det formella beslutet i Umeå kommunfullmäktige och därmed har startskottet gått för att omvandla förberedelser till konkreta handlingar.
  Läs mer
 • 2015-06-15

  ÅVC stängda i midsommar


  På midsommarafton, fredag den 19 juni, och midsommardagen, lördag den 20 juni, är samtliga återvinningscentraler stängda.Välkommen åter måndag den 22 juni.
  Läs mer
 • 2015-06-10

  Tre nya byggnader när Gimonäs återvinningscentral byggs om


  För att få större fokus på återbruk av saker och mindre risk för farligt avfall bland det övriga avfallet bygger UMEVA om Gimonäs återvinningscentral. Besökare märker redan nu att grävskopor och avspärrningar ger dem något begränsad framkomlighet när de lämnar sitt avfall.
  – Vi behöver verkligen bygga om och vi hoppas på förståelse eftersom det medför förbättringar för såväl kunder som personal och miljö, säger Lars Wård, driftchef grovavfall hos UMEVA.

  Läs mer
 • 2015-06-03

  ÅVC stängt den 6 juni


  Läs mer
 • 2015-05-13

  Vårstädning i trädgården


  Trädgårdssäsongen är igång och när gräsmattan krattats, buskarna klippts och rabatterna rensats blir det högar med kvistar, grenar, löv och gräsklipp som ska tas omhand.
  Läs mer
 • 2015-04-27

  Värmeljuskopp ej längre förpackning


  Värmeljuskoppar räknas ej längre in i producentansvaret och ansvaret för återvinning har gått över från producenterna till kommunen. Därför ska dessa fortsättningsvis lämnas in på återvinningscentralerna, i containern för metall.Efter beslut i EU-kommissionen är värmeljuskopparna numer en del av produkten,  och inte en förpackning. Det betyder att värmeljuskoppar i metall ska läggas i behållarna för metallåtervinning på återvinningscentralen tillsammans med andra metallsaker ni behöver göra er av med som till exempel bestick och kastruller.Återvinningsstationerna (ÅVS) runt om i staden samt metallsortering i soprum är till för förpacknings- och tidningsinsamling, eftersom de produkterna omfattas av ett producentansvar. FTI AB ansvarar för insamling och logistik kring dessa runt om i Sverige.Återvinningscentralerna (ÅVC) hanteras av kommunen som tar hand om och skickar de olika avfallsmaterialen till återvinning. Det finns sju ÅVC i Umeå kommun.Det är viktigt att metallerna återvinns - tack för din insats!
  Läs mer
 • 2015-04-26

  Vinnare - Umeås smutsigaste bil


  Inför Stora Biltvättarhelgen hade Umeva och Miljö- och hälsoskyddskontoret i Umeå en tävling om vilken som är Umeås smutsigaste bil. Det kom in 42 foton på smutsiga och lidande fordon... Vi har korat fyra vinnare som får en Svanenmärkt biltvätt, som så desperat behövs!
  Läs mer
 • 2015-04-16

  Att tänka på vid slamtömning


  Vid beställning av slamtömning utöver ordinarie tömning (budning) är det viktigt att tänka på att vägen ska vara farbar för tunga fordon (27 ton).
  Läs mer
 • 2015-03-08

  Framtidens shopping Miljönär-märks


  Avfall Sverige lanserar märkningen ”Miljönär-vänlig” med mål att underlätta för medborgarna att laga, låna och återanvända i stället för att köpa nytt. Först ut att få märkningen i Umeå är Myrornas butik på Ersboda. Måndag 9 mars, kl 14.00, överräcks utmärkelsen som vägleder till hållbar konsumtion och allmänheten bjuds med att fira.
  Läs mer
 • 2015-02-20

  Oroväckande låg kunskap om fosfor


  Svenska folket har anmärkningsvärt dålig kunskap om det livsnödvändiga ämnet fosfor. Tre av fyra svenskar (72 procent) vet inte vad fosfor används till. Det visar en Sifo-undersökning* som presenteras i rapporten ”Frågan som världen glömde”.

  Läs mer
 • 2015-02-06

  UV-ljus för extra säkert dricksvatten


  Här i Umeå använder vi det fantastiska grundvattnet i istidens grusåsar till vårt dricksvatten. Marken har en naturlig reningsfunktion som fungerat felfritt i över 100 år, men för att möta krav om säkerhetsbarriärer installeras UV-ljus i dricksvattenanläggningarna och UMEVA säkrar därigenom framtidens dricksvatten ännu bättre.
  Läs mer
 • 2015-01-28

  Genomskinliga plastsäckar på ÅVC innan september 2015


  För att säkerställa att rätt saker hamnar på rätt plats, så kommer UMEVA, från 1 september 2015, bara att ta emot genomskinliga säckar på återvinningscentralerna (ÅVC).
  Läs mer
 • 2015-01-12

  Vattentornet kulturanalyserat av studenter


  Tre studenter på Umeå Universitet; Sofie Jonsson, Matilda Ehnberg och Josefine Furu har gjort ett kulturanalys av vattentornet på Mariehem och dess närområde.
  Läs mer
 • 2014-12-18

  Återvinn julgranen!


  Återvinn julen! Här får du tips på hur du kan återvinna julen.
  Läs mer
 • 2014-12-14

  Obemannade miljöstationer tas bort


  De tre obemannade miljöstationerna som finns kvar i Umeå håller på att avvecklas.
  Läs mer
 • 2014-11-26

  Miljökalender delas ut till helgen!


  Inför 2015 har UMEVA gjort en kalender till alla hushåll i Umeå. Den kommer att delas ut under helgen 29-30 nov, så håll utkik i brevlådan!
  Läs mer
 • 2014-11-18

  Kadmium nog att förstöra Nydalasjön, Trehörningen och Stöcksjön


  I morgon är det Världstoalettdagen – vad spolar du ner? 2,5 miljarder människor saknar fortfarande tillgång till toalett. I Sverige har vi både toaletter och rent vatten men vi tar inte hand om vårt avloppssystem. Varje år hamnar 52 ton skräp och stora mängder kemikalier i Umeås avlopp, bland annat 2,5 kg kadmium – som skulle vara nog för att förstöra Nydalasjön, Trehörningen och Stöcksjön! Imorgon är det Världstoalettdagen och med Skitgalleriet uppmärksammas något som många inte tänker på…
  Läs mer
 • 2014-10-21

  Konstutställning med skitjobbigt tema


  Tre konstnärer, nio konstverk, ett stort miljöproblem. Vi spolar varje år ner 7 000 ton skräp i våra toaletter, dessutom hamnar stora mängder kemikalier i avloppet, vilket skadar vår miljö och vårt vatten. Skitgalleriet visar en värld bortom avloppet.
  Läs mer
 • 2014-10-10

  HMK fick inblick i vatten- och avfallsteknik på UMEVA


  Under torsdagen, 9 oktober, spreds viktiga fakta om vatten- och avfallsteknik till H.M. Konungen och Kungliga Ingenjörsvetenskaps-akademien. Vi på UMEVA är mycket stolta över att ha fått dela med oss av vår kunskap om det integrerade miljösystem som finns i Umeå kommun.
  Läs mer
 • 2014-10-10

  Miljövänligare slamtömning


  Som ett led i att minska verksamhetens miljöpåverkan kommer UMEVA från 2015 börja arbeta med avvattnande slambilar. En teknisk förbättring vid tömning av enskilda avlopp i Umeå kommun. I ett första skede kommer försöksverksamhet att påbörjas under hösten 2014 i Hössjö med omnejd. Det är 79 fastigheter som deltar i försöket.
  Läs mer
 • 2014-10-07

  Ingen fara för PFAA i Umeå kommuns vatten


  Med anledning av Livsmedelsverkets rapport om eventuell förekomst av förhöjda halter av PFAA (Perflourerade Alkylsyror) i kommunala vattentäkter vill vi informera om läget i Umeå kommun.
  Läs mer
 • 2014-10-07

  UMEVA får besök av Kungen, tors 9/10


  Den här veckan kommer kung Carl XVI Gustaf till Umeå för ett två dagar långt besök i samband med Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) teknikresa. UMEVA kommer att visa på den affärsmässiga potentialen i kunskaperna som ett samhällsnyttigt bolag besitter.
  Läs mer
 • 2014-09-12

  Bullerstörningar på Vasagatan


  Söndag den 14 september kommer vi att påbörja arbete med avloppsledningar på Vasagatan vilket kan medföra bullerstörningar.
  Läs mer
 • 2014-09-10

  UMEVA-folder till alla i Umeå


  En informationsfolder skickas idag, onsdag, ut till alla 59 224 hushåll i Umeå kommun.Det är första gången UMEVA gör en så stor insats med ambitionen att nå alla umebor, men den med gott minne kommer kanske ihåg en liten faktapärm som för 16 år sedan skickades ut från kommunen med information om vatten och avfall? Det är helt enkelt hög tid för en ny kontakt med alla medborgare!
  Läs mer
 • 2014-09-03

  Rengöring av dagvattendammen vid Nydalaviken


  Under de närmaste veckorna kommer vi under en dag att arbeta med att rengöra dagvattendammen vid Nydalaviken.
  Läs mer
 • 2014-09-01

  Ditt liv ska vara enkelt - Därför är vi i vägen ibland.


  UMEVA kommer att utföra ledningsrenovering på spillvatten- och dagvattenledningar i kommunal gatumark under veckorna 36 till och med 41 kommer.
  Läs mer
 • 2014-08-21

  Umeälvsloppet för hälsa och vatten


  UMEVA samarbetar med Stöcke TS Järnet när Umeälvsloppet går av stapeln för sjätte året i rad, söndag 31 augusti. En heldag i hälsans och vattnets tecken med ett stafettlopp för vuxna, ett för barn och numera även en promenadklass.
  Läs mer
 • 2014-07-03

  Umeälven firas 5-6 juli


  För andra året i rad kommer Umeälven att firas med gratis aktiviteter för allmänheten. Nu till helgen, 5-6 juli firas det på Gimonäs Båtklubb och på Bölesholmarna. Initiativtagare är gruppen "Vi som älskar Umeälven" och Umeva är med på ett hörn.
  Läs mer
 • 2014-07-01

  UMEVA tilldelas Stadsmiljöpris


  Umeå Vatten och Avfall AB (Umeva) får utmärkelsen Umeå kommuns stadsmiljöpris för avloppspumpstationen U9, belägen intill Öbacka strand. I en omröstning genomförd på kommunens hemsida utsågs den nyligen ombyggda och renoverade pumpstationen som vinnare i konkurrens med nio andra nominerade projekt.
  Läs mer
 • 2014-06-27

  Koll i matavfallskärlen


  Denna och nästa vecka genomför UMEVA kontroller av matavfallssorteringen. Både i villa- som hyreshusområden kommer vi att titta ner i de bruna kärlen. Plastpåsar, överfulla papperspåsar och löst kastat matavfall i kärlen skapar olika problem, som är viktiga att komma till rätta med.- Vi vill se vilken typ av felsortering som är vanligast och kunna ge kunderna återkoppling för att få en så bra hantering och råvara som möjligt, berättar Rasmus Wahlin, vik avfallsingenjör.
  Läs mer
 • 2014-06-23

  Justering av VA-taxan från den 1 juli


  I enlighet med vår VA-taxa som antagits av kommunfullmäktige höjer UMEVA taxan med 4 % den 1 juli 2014.
  Läs mer
 • 2014-06-12

  UMEVA nominerade till kommunens Stadsmiljöpris


  UMEVA har två objekt nominerade till kommunens Stadsmiljöpris.
  Läs mer
 • 2014-06-05

  Vattenveckan i Glashuset


  Vi finns på plats i Glashuset torsdag 5 juni, lördag och söndag 7-8 juni för att tillsammans med Umeborna hylla vårt friska VATTEN – här hemma och runt om i världen! I år är det dessutom 100 år sedan vi började använda grundvatten – det ska vi fira!
  Läs mer
 • 2014-04-30

  Återvinningsgården på Holmön


  Lördag den 3 maj öppnar Återvinningsgården på Holmön för säsongen.
  Läs mer
 • 2014-04-22

  Tvätta bilen på macken istället för minskad miljöpåverkan


  Den 26-27 april är det ”Stora Biltvättarhelgen” för att uppmuntra fler till att tvätta bilen rätt och därmed minska giftiga utsläpp i naturen. Enligt en undersökning* gjord av Svenskt Vatten nyligen tvättar 26 % av bilägarna i Sverige bilen på gatan (37 % av villaägarna). Samtidigt vet 9 av 10 att det miljömässigt är det sämsta alternativet och 2 av 3 har dessutom nära till en biltvätt.
  Läs mer
 • 2014-04-05

  Ny YH-utbildning till vatten- och miljötekniker


  Vatten är oändligt. Vatten är också människans allra viktigaste livsmedel. Därför är det också av stor vikt att det vatten vi dricker och släpper tillbaka ut i naturen har en hög renhetshalt.
  Läs mer
 • 2014-03-21

  Världsvattendagen firas med tema vatten och energi


  Imorgon, lördag 22 mars, firas Världsvattendagen jorden runt med tema Vatten & Energi. Två stora infrastrukturer som är nödvändiga delar av människors vardag. Men få vet hur de på många sätt hänger ihop. Kanske tänker vi främst på vattenkraft som lokalt och globalt är en viktig källa till förnyelsebar energi? Ännu närmare till hands är ändå den energiråvara som umeborna själva levererar varje dag via avloppsledningarna.
  Läs mer
 • 2014-02-25

  Tävling för åk 4-6 - Illustrera vattnets kretslopp


  I samband med Världsvattendagen arrangerar ”Mitt vatten – Sveriges kommuner för rent vatten” en tävling för skolklasser i årskurs 4-6.
  Läs mer
 • 2014-02-24

  Ny återvinningsstation i Innertavle


  En ny återvinningsstation har öppnat i Innertavle utanför Umeå. Här har man under en tid saknat möjlighet att lämna sina förpackningar och tidningar till återvinning. Stationen finns numera vid Gamla sågentomten.
  Läs mer
 • 2014-02-10

  Information om PFOS i dricksvatten


  Med anledning av Livsmedelsverkets rapport om eventuell förekomst av förhöjda halter av högfluorerade ämnen i kommunala vattentäkter vill Umeva informera om läget i Umeå kommun.
  Läs mer
 • 2014-01-14

  Studenter lockas till framtidsbranscher


  Som i många andra branscher har UMEVAs rekryteringsbehov ökat de senaste åren. Såväl inom avfall och återvinning som inom vatten och avlopp. För att locka framtidens arbetskraft medverkar bolaget tillsammans med andra kommuners motsvarighet på studentmässorna i Luleå (LARV) och Umeå (UNIADEN) under januari.
  Läs mer
 • 2014-01-13

  Ge granen ett liv efter jul


  Återvinn julen! När granen barrat färdigt kan den komma till nytta.
  Läs mer
 • 2014-01-08

  Försenad sophämtning pga halkan


  Svår halka på landsortsvägarna de senaste veckorna har ställt till det för våra entreprenörer. Två sopbilar har glidit av vägen och fått så stora skador att extrafordon kallats in för att lösa kommande veckors sophämtning. Låt kärlet stå kvar tills det är tömt!
  Läs mer
 • 2014-01-07

  Brukningsavgifterna för spillvatten justeras


  UMEVAs styrelse har beslutat att brukningsavgifterna för spillvatten ska justeras upp för att harmonisera med kostnadsutvecklingen för hantering av spillvatten. Förändringen träder i kraft den 1 juli 2014.
  Läs mer
 • 2013-12-12

  Tack för engagagemanget i vår kundundersökning!


  660 villa-/radhusägare och 476 boende i lägenhet har sagt sitt i vår kundundersökning och vi vill tacka för engagemanget! Svaren gör nytta då vi omvandlar resultatet till åtgärder i vår handlingsplan för kommande år.
  Läs mer
 • 2013-11-29

  Batteribyte i brandvarnaren?


  Återvinn brandvarnarens batteri på söndag den 1 december. Då inträffar nämligen nordiska brandvarnardagen när vi kontrollerar batteriet i brandvarnaren. Vi hoppas att de gamla batterierna hamnar direkt i batteriåtervinningen och inte i byrålådan.
  Läs mer
 • 2013-11-26

  Xi’an och Umeå - miljöteknikssamarbete med utvecklingspotential


  Tisdag 26 nov åker en delegation från Umeå åter till kinesiska mångmiljonstaden Xi’an. Besöket är det sista i det treåriga SIDA-projekt som städerna haft inom miljöteknik med fokus på vatten och avfall. Ett nytt område för ca 500 000 invånare, Chan Ba Ecological District, ska byggas och för att skapa en hållbar avfallshantering vill staden satsa på ett system liknande Umeås. I ett fortsatt samarbete för detta behövs en extern samarbetspartner och därför har konsultbolaget Sweco kopplats in.
  Läs mer
 • 2013-11-20

  Tillsammans minskar vi avfallet!


  Den 16-24 november fokuserar hela Europa på att minska avfallet. Förra året deltog 27 länder med över 10 000 aktiviteter för att öka medvetenheten om hur vår konsumtion påverkar miljön.
  Läs mer
 • 2013-10-08

  Tack för besöket på Umevatoriet i lördags!


  I lördags, 12 okt, bjöd Umevatoriet in till öppet hus på Kemins dag. Många kom och deltog i olika vattentävlingar, experimenterade, lärde sig mer om Umeås vatten och fick göra badbomber med kemidraken Berta.  
  Läs mer
 • 2013-09-30

  17 308 liter har svalkat umeborna på torget i sommar


  I sommar har 17 308 liter vatten från dricksvattenpumpen på Rådhustorget släckt umebornas törst. Pumpen, som med sin design ska väcka tanken på hur vattensituationen är även i andra delar av vår värld, tas idag bort för vintervila på frostfritt ställe.
  Läs mer
 • 2013-09-26

  Återvinningshelgen 2013


  El-kretsens återvinningshelg 27-29/9 är startskottet för en rikstäckande satsning för att vi gemensamt ska minska på berget av elprylar.
  Läs mer
 • 2013-09-20

  Renovering av ledningar på Rådhustorget


  Arbetet med att förnya vattenledningar under Rådhusesplanaden håller på att nå sitt slut. I veckan nedmonterades Apberget på Rådhustorget och man kan nu titta ner i gropen på området för att se hur vår stads dolda infrastuktur ser ut. UMEVA avser slutföra sin del av arbetet under nästa vecka.
  Läs mer
 • 2013-09-04

  Återvinningsstation på Ersboda tas bort


  Den 4 september tas återvinningsstationen vid Trattgränd på Ersboda bort.
  Läs mer
 • 2013-08-20

  Ny papperspåse kommer i höst


  En ny, förbättrad variant av papperspåse för matavfallet kommer till hösten 2013. Den är förstärkt och blir lättare att veckla ut för att ställa i påshållaren.
  Läs mer
 • 2013-08-13

  Rätta svar och vinnare i våra Nolia-tävlingar


  En härlig Nolia-vecka är över där vi fått möta närmare 350 medborgare varje dag för samtal om skräp, konsumtion och vatten. Våra två tävlingar var väldigt populära och ca 2500 personer deltog i en eller bägge. Vi vill TACKA för allt engagemang och uppmuntran kring vårt arbete!
  Läs mer
 • 2013-07-31

  Välkommen till UMEVA på Nolia!


  Till helgen lovas solen vara åter och det passar ju bra då Stora Nolia börjar. Förberedelser pågår och vår monter börjar nu ta form.
  Läs mer
 • 2013-07-25

  Umeå kommun i topp när det gäller avfallshantering


  Umeå kommun rankas som bästa kommun i Norrland och nionde bästa kommun i Sverige när det gäller avfallshantering. Det visar statistik som presenterats av branschorganisationen Avfall Sverige.
  Läs mer
 • 2013-06-20

  Vattenveckans vinnare!


  Den 11-17 maj firade vi vatten på Rådhustorget tillsammans med alla härliga umebor. Vattenveckan blev en succé tack vare alla roliga, spännande och intressanta möten mellan människor, företag och vårt livsviktiga vatten. Det vackra vädret mot slutet av veckan satte naturligtvis en extra guldkant till hela arrangemanget.Tävlingar, uppträdanden och utställningar avlöste varandra på olika teman och så återinvigdes dricksvattenpumpen intill Glashuset. Den ska förhoppningsvis släcka törsten för många stadsbesökare i sommar och samtidigt inspirera till engagemang för de i andra länder som behöver hjälp med sin vattensituation. Med hjälp av elever från Stöckeskolan samlades 2 455 kr in till WaterAid under lördagen! Nedan presenteras vinnarna i våra tävlingar. De är alla kontaktade och dagen innan midsommarafton bjöds det på lyxig sommarlunch uppe på Mariehems vattentorn, vilket var en av vinsterna. Vädret bjöd på prima vatten från himlen, så tyvärr var inte utsikten så bra. Humöret var dock på topp och det blev en mycket trevlig stund med goda samtal om vattnet i vår stad.Ett stort tack till alla som var deltog under Vattenveckan!
  Läs mer
 • 2013-06-18

  Alla hushåll i kommunen har nu erbjudits matavfallssortering


  Den 1 juni inleddes sista etappen i arbetet med att införa separat utsortering av matavfall till alla fastighetsägare på kommunens landsbygd. I denna etapp är det 3 000 hushåll i byarna söder om Umeälven som får denna möjlighet till förändring i sophämtningen. I och med detta har samtliga fastighetsägare i kommunen möjlighet att sortera sitt matavfall.
  Läs mer
 • 2013-06-17

  Återvinningsstation på Tomtebo tas bort


  Den 27 juni tas återvinningsstationen vid Älvans väg på Tomtebo bort.
  Läs mer
 • 2013-06-17

  Vindelsälvsåsens vattenskyddsområde


  I april 2006 upphävde Regeringen Umeå kommuns beslut om fastställt vattenskyddsområde för Vindelälvsåsen. Motiveringen var att föreskrifterna i några avseenden inte var tillräckligt långtgående för att tillgodose syftet. Sedan dess har UMEVA arbetat med att anpassa föreskrifterna till Regeringens beslut samt Naturvårdsverkets allmänna råd för vattenskyddsområde och en justerad ansökan har nyligen lämnats in till kommunen.
  Läs mer
 • 2013-06-16

  Sommarens kundblad Kretsloopen


  Välkommen ljuva sommar med grönska, grillning och härliga bad!
  Läs mer
 • 2013-05-28

  Välkommen till Öppet hus på ÅVC!


  På lördag den 1 juni är det Öppet Hus på våra återvinningscentraler (ÅVC). Passa på att ställa frågor och komma med synpunkter när du lämnar ditt avfall. Vi bjuder på information och fika!
  Läs mer
 • 2013-05-24

  Återvinningsstation tas bort


  Den 30 maj tas återvinningsstationen vid Linåkersvägen 1 på Öst-Teg bort.
  Läs mer
 • 2013-05-17

  Ledning från 30-talet ser dagens ljus


  Under maj–juni förnyar UMEVA befintlig vattenledning under Rådhusesplanaden mellan Skolgatan och Rådhustorget. Umeå kommun, Gator och Parker, skall sedan förnya Rådhusesplanaden längs samma sträcka under sommaren/hösten 2013.
  Läs mer
 • 2013-04-30

  Vattenveckan i Glashuset 11-17 maj


  Vi firar vårt friska VATTEN – här hemma och runt om i världen! Vattenveckan kantas av roliga, spännande och intressanta möten mellan människor, företag och vårt livsviktiga vatten. Det blir tävlingar, insamlingar och uppträdanden – kom och var med! Vi börjar med återinvigning av vattenpumpen på Rådhustorget, lördag 11 maj kl 12.30. VARMT VÄLKOMMEN!
  Läs mer
 • 2013-04-29

  Mer öppet på återvinningscentralerna


  Från och med 2 maj utökar vi öppettiderna på flera av våra återvinningscentraler.
  Läs mer
 • 2013-04-26

  Övertidsblockaden är avslutad


  Då övertidsblockaden är hävd kommer sophämtning att fungera som vanligt. Det betyder att sophämtning kommer att utföras under 1 maj och Pingst. Sopbilen kör som vanligt under röda helgdagar som infaller måndag till fredag!
  Läs mer
 • 2013-04-24

  Plockanalys av sopor i Västerbotten


  Nu kollas våra soppåsar igenom igen! En s k plockanalys av de sopor vi slänger görs regelbundet för att kontrollera avfallets sammansättning. Syftet är att följa upp kommunernas mål satta i avfallsplanerna. Man vill veta hur mycket av vårt avfall som hamnat rätt eller fel. T ex hur mycket förpackningar, farligt avfall och annat som slängs i vanliga soppåsen?
  Läs mer
 • 2013-04-18

  Beröm och blommor till biltvättshjältar


  En tredjedel av alla ca 30 miljoner biltvättar per år i Sverige sker i en tvätthall. Dessa biltvättshjältar hyllas av Miljö- och hälsoskydd och Umeva som under veckan delat ut blommor och beröm. Genom att tvätta bilen i tvätthall skonas Umeås älvar, sjöar, bad- och fiskevatten från förorenat tvättvatten som annars orenat rinner ut via dagvattenledningarna när man tvättar bilen på gatan eller uppfarten.
  Läs mer
 • 2013-04-08

  Utkörning av matavfallspåsar


  Under vecka 16 (från 15/4) kommer vi att påbörja utkörning av matavfallspåsar.
  Läs mer
 • 2013-03-21

  Världsvattendagen firas 22 mars


  Samarbete kring vatten är temat för 2013-års Världsvattendag. Hela år 2013 har utsetts av Förenta nationerna (FN) till Internationella året för Vattensamarbete. Man ser över aktuella svårigheter kring vattensamarbete, potential för förbättring och framtida utmaningar.
  Läs mer
 • 2013-03-13

  Förberedelser inför Västra Länken


  Inför dragningen av Västra Länken har UMEVA sett över dricks- och spillvattenledningarna längs sträckningen och på Röbäcksslätten läggs nu de stora ledningarna till viss del om.Arbetet utförs av PEAB och beräknas vara klart i slutet av sommaren 2013.
  Läs mer
 • 2013-03-04

  Matavfallssortering snart i hela kommunen


  Idag, 4 mars, inleds utsortering av matavfall för boende i byarna norr om Umeälven. I början på sommaren kommer även byarna söder om älven att få denna möjlighet till förändring i sophämtningen. Oavsett vad man väljer att göra med sitt matavfall är det förstås viktigast ur både ekonomisk och miljömässig synvinkel att äta upp det man köpt hem och därmed inte kasta något i onödan.
  Läs mer
 • 2013-03-01

  Vårens kundblad Kretsloopen


  Takdropp redan i februari kändes något oväntat men ändå härligt när vintern och snön kom så tidigt i höstas. Ändå hoppas vi på lagom kalla vårvinterdagar som kan bjuda på härliga utflykter i skidspåret, till pulk- och slalombackar eller bara intill en solvarm husvägg.
  Läs mer
 • 2013-02-28

  Många kunder får ny sophämtningsdag


  Från och med 1 mars kommer många av UMEVAs kunder att få ny sophämtningsdag
  Läs mer
 • 2013-02-15

  Ny återvinningsstation i Hörnefors


  Från den 8 februari finns en ny återvinningsstation vid Hantverkargatan i Hörnefors.
  Läs mer
 • 2013-02-07

  Seminarium om Biogasanvisningar


  Har du tankarna på att bygga en biogasanläggning? Eller jobbar du med produktion av biogas idag? Nu har du chansen att lära dig mer om vilka säkerhetskrav som ställs och vilka tillstånd du behöver.
  Läs mer
 • 2013-01-08

  Ge granen ett liv efter jul


  Återvinn julen! När granen barrat färdigt kan den komma till nytta.
  Läs mer
 • 2012-12-21

  ELIS nu på Mariehem och Ålidhem


  Lättare att lämna elavfall till återvinning på Mariehem och Ålidhem — Elis har kommit till Mariehems centrum och Ålidhems centrum.
  Läs mer
 • 2012-12-17

  Vinterns kundblad Kretsloopen


  Nu är det verkligen vinter och det är dags för härliga vintersporter eller bara en skön promenad i det vita landskapet. Tack för att du tar dig en titt på tipsen i vårt kundblad. Hoppas du känner att vi finns till för dig - såväl för morgonkaffet som för den trasiga hårtorken som kanske blir utbytt i jul!
  Läs mer
 • 2012-11-30

  UMEVA blev tvåa i Årets Elektronikåtervinnare!


  UMEVA tog en hedrande andraplats i kampen om titeln Årets Elektronikåtervinnare. Priset delades ut vid Återvinningsgalan 2012, Swedish Recycling Award, som ägde rum torsdagen den 29 november. Utmärkelsen tilldelades företaget KS Recycling AB.
  Läs mer
 • 2012-11-22

  3x5 snabba för att minska avfallet!


  Den personliga konsumtionen påverkar miljön dels i produktionsledet men också som avfall och förpackningsavfall. Hur väljer du att göra? För visst spelar det roll för miljön hur du och nio miljoner andra människors väljer att konsumera.

  Kolla in våra frågeqiuz nedan och väck tankar om din egen konsumtion. Kopiera och använd dem gärna som diskussionsunderlag på skolan eller jobbet!


  Läs mer
 • 2012-11-19

  World Toilet Day är idag!


  Ofattbart är att 2 500 000 000 människor inte har en ren toalett eller vettigt utedass att gå till när de behöver. Tänk dig själv - hur skulle det se ut, lukta och hur skulle du må!? Det går inte att strunta i detta. Engagera dig och följ devisen "I give a shit", dvs "JAG BRYR MIG"!
  Läs mer
 • 2012-11-13

  UMEVA nominerade till Årets Elektronikåtervinnare!


  Vi är mycket stolta över att vara ett av tre företag som är slutnominerade i kategorin Årets Elektronikåtervinnare! Torsdag den 29 november får vi svaret på om vi dessutom vunnit. Då äger nämligen Återvinningsgalan, eller Swedish Recycling Awards, rum.
  Läs mer
 • 2012-10-26

  Stefan Löfven invigde de nya algbassängerna på Dåva


  Ett samarbete inom miljöteknik för att, med hjälp av alger, omvandla oönskade ämnen från avloppsvatten och rökgaser till nyttigheter har tagits till större skala och invigdes i måndags.
  Läs mer
 • 2012-10-23

  Återvinningsstation stängs 24 okt.


  Återvinningsstationen vid Gräddvägen 17, Ersboda i Umeå kommer att dras in onsdagen den 24 oktober meddelar Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) i ett pressmeddelande.
  Läs mer
 • 2012-10-17

  Köp en karaff till vårt friska vatten!


  Bjud på Norrlands Godaste Kranvatten med vår eleganta, stilrena karaff! På varje karaff finns en ingravering med vår logo och texten "Norrlands Godaste Kranvatten".
  Läs mer
 • 2012-10-10

  Fett hindras från att täppa igen rör under marken


  Just nu färdigställer UMEVA en avsättning för en fettavskiljare på Dunkersgatan bakom Max Restaurang vid E4:n. Fettavskiljare används för att fett inte ska följa med avloppsvattnet ut i ledningsnätet där det kan ställa till stora problem.
  Läs mer
 • 2012-10-03

  Dubbla e-fakturor


  Det har visat sig att en del av våra kunder som har e-faktura från oss har fått dubbla fakturor i det senaste fakturautskicket.
  Läs mer
 • 2012-09-30

  Tack för besöken på våra ÅVC i lördags!


  I lördags, 29 september, var det Öppet Hus på våra återvinningscentraler (ÅVC). Många passade på att ställa frågor och komma med synpunkter när de lämnade sitt avfall. Vi hade glädjen att få bjuda på information och fika!
  Läs mer
 • 2012-09-25

  Vattenpump på torget en succé


  I fyra månader har Umeåborna haft tillgång till vårt fina dricksvatten på Rådhustorget. I början av juni invigdes en vattenpump som under sommaren gett möjlighet till såväl törstsläckande som handtvättande. Nu närmar sig vintern och pumpen tas in för vintervila men finns på plats igen när vårsolen värmer i maj!
  Läs mer
 • 2012-09-13

  Arbete på rörnätet i Hörnefors


  Vi utför renovering av spillvattenledning i Hörnefors - Kungsgatan.
  Läs mer
 • 2012-09-04

  Startskott för säkrande av Umeås friska vatten


  Ett rent och friskt vatten kanske ses som en självklarhet för många i vår stad, men det ligger en hel del jobb bakom! Ett väl fungerande reningsverk som renar avloppsvattnet från hela Umeå med omnejd är kanske en av de allra viktigaste bitarna i ett sådant pussel. Kapaciteten på Öns avloppsreningsverk har redan idag slagit i taket. Måndag den 3 september startade officiellt ett av Umeås största infrastrukturella projekt och UMEVAs största investering någonsin.
  Läs mer
 • 2012-08-31

  Slamtömning på Holmön


  Det är beslutat att slamtömning på Holmön påbörjas tidigast vecka 38 för år 2012.
  Läs mer
 • 2012-08-29

  Höstens kundblad Kretsloopen


  Dags för skolstart, omstart eller kanske nystart? På UMEVA startar vi hösten med att bjuda på ett nytt nummer av Kretsloopen, där vi tipsar om sådant som kanske kan göra din vardag lite enklare!
  Läs mer
 • 2012-08-20

  Tack för i sommar!


  Tack för ditt besök i Experimentverkstaden på Umeå Energicentrum, där UMEVA hade en liten utställning om vatten och avfall under sommaren!
  Läs mer
 • 2012-08-10

  Hantera latrinavfallet rätt


  Latrinavfall ska placeras i separat latrinkärl. Ibland upptäcker vi dock latrinavfall i det gröna kärlet för brännbara sopor. Felaktigt innehåll i dessa kärl orsakar arbetsmiljöproblem för vår personal som arbetar med att tömma kärlen.

  Vi vill därför be dig att hantera ditt latrinavfall på rätt sätt!


  Läs mer
 • 2012-08-08

  Nu kan du lämna in smått el-avfall vid Ålidhems centrum


  För att öka återvinningen av el-avfall och utöka vår service har vi, tillsammans med El-kretsen, sedan tidigare placerat tre containrar för insamling av mindre el-avfall i centrala Umeå. Nytt är att du nu kan lämna smått el-avfall på vår fjärde insamlingsplats – Ålidhems centrum. Välkommen!
  Läs mer
 • 2012-06-28

  Tänk på att ställa ut ditt kärl i tid


  Vi vill påminna alla om att tiderna för sophämtning är 06.00 - 22.00.
  Läs mer
 • 2012-06-19

  Välkommen till Experimentverkstaden


  Gör ett besök på Umeå Energicentrum i Klabböle i sommar! Denna idyll till sommarställe bjuder på både naturupplevelser och roliga aktiviteter, för liten som stor. Passa på att kika in i Experimentverkstaden där UMEVA har en liten utställning för att lära dig mer om vatten och avfall.
  Läs mer
 • 2012-06-14

  Vässade kunskaper hos Umeås fjärdeklasser


  Under våren har UMEVA åter fått privilegiet att möta Umeås nyfikna fjärdeklasselever i den numera traditionsenliga skolinformationen. Liksom tidigare år har eleverna både briljerat med miljökunskaper, samtidigt som de fått upp ögonen för färska – om vatten och avfall.
  Läs mer
 • 2012-05-31

  Ommärkning av avfallskärl


  Från 25 maj 2012 till 25 oktober 2012 kommer UMEVA att märka om avfallskärl med nya ID-brickor.
  Läs mer
 • 2012-05-30

  Slamtömning under juni och juli


  Vi har tre bilar som åker runt i kommunen och utför slamtömning i nedanstående byar under juni och juli månad.
  Läs mer
 • 2012-05-29

  Fira vårt friska vatten i Glashuset


  Mellan den 28 maj och 3 juni firar vi vårt vatten i Glashuset på Rådhustorget. Där hoppas vi få tacka dig för att du värnar vårt vatten och berätta om allt möjligt som har med det att göra. Välkommen!
  Läs mer
 • 2012-05-29

  UMEVA satsar på forskning


  UMEVA satsar tillsammans med Umeå universitet, Umeå Energi och Bostaden på ett nytt forskningssamarbete. Tillsammans med de kommunala bolagen ska universitetets forskare utveckla energieffektivare byggnader, grönare teknik och miljöekonomi.
  Läs mer
 • 2012-05-29

  Höjning av VA-taxan


  Måndagen den 28 maj 2012 beslutade kommunfullmäktige att VA-taxan i Umeå kommun ska höjas. För ett normalt villahushåll innebär det att kommunalt vatten och avlopp kommer att kosta 18,5 procent mer än idag (ca 80 kr/månad). Anledningen till höjningen är att UMEVA står inför stora investeringar, framförallt i nytt reningsverk på Ön.
  Läs mer
 • 2012-05-29

  Sommarens kundblad Kretsloopen


  Sköna sommar! Nu finns tid till att påta i trädgården och fixa och dona i sommarstugan.. eller tid till att koppla av i hängmattan och njuta av ledighet – kanske med vårt senaste nummer av Kretsloopen i handen!
  Läs mer
 • 2012-05-24

  Möt oss på Blodomloppet


  Tisdag 29 maj är det dags för årets upplaga av Blodomloppet. Vi finns på plats med vår vattenbar – kom förbi och låt dig väl smaka av Umeås goda och friska dricksvatten!
  Läs mer
 • 2012-05-15

  Samarbetet med Xi´an fortsätter


  Umeås miljösamarbete med vänorten och mångmiljonstaden Xi'an i Kina är nu inne på sitt andra år. Det hålls levande bl a genom ett 3-årigt, SIDA-finansierat, projekt inom avfall, vatten och energi. Via studiebesök, seminarier och utställningar utbyts kunskaper om hur vi kan utveckla långsiktigt hållbara miljösystem och engagera medborgarna för att skapa en god livsmiljö. Under vecka 21 besöker Umeås representanter Xi´an igen.
  Läs mer
 • 2012-05-04

  Överraskade biltvättare


  Under förra veckan blev några Umeåbor ordentligt överraskade när de tvättade sina bilar i tvätthall. När de öppnade portarna möttes de av röda mattan, sång, dans, musik, blommor och mängder med beröm. Allt filmades med dold kamera — och nu sprids filmerna på internet.
  Läs mer
 • 2012-04-30

  Inga bilbatterier till miljöstationer


  UMEVA upphör med mottagande av bilbatterier vid miljöstationerna på Teg, Ersboda och Haga från och med maj 2012.
  Läs mer
 • 2012-04-25

  Återvinningsstation stängs


  Återvinningsstationen vid ICA Hedlunda, Ängesvägen 6, stängs den 7 maj meddelar Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI )länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster meddelar i ett pressmeddelande.
  Läs mer
 • 2012-04-13

  Återvinningsstation stängs


  Den 27 april stängs återvinningsstationen vid Nygatan 73.
  Läs mer
 • 2012-04-12

  Bli en toafadder!


  Alla har rätt till rent vatten och en toalett att gå på! Tyvärr är inte det en verklighet, men tillsammans kan vi skapa den!

  Du har möjlighet att bli en s.k. toafadder genom att stödja UMEVAs insamling till toalett-byggen i Mali, Västafrika.


  Läs mer
 • 2012-03-20

  Förslag till höjning av VA-taxan


  UMEVA står inför stora investeringar måste därför höja VA-taxan till sommaren 2012. För ett normalt villahushåll innebär det att kommunalt vatten och avlopp kommer att kosta 18,5 procent mer än idag (ca 80 kr/månad).
  Läs mer
 • 2012-02-08

  Den blå lådan på Rådhustorget


  Vid Glashuset står en blå låda. Kanske är du nyfiken på att veta vad det är?
  Läs mer
 • 2012-02-07

  Utbyggnad av reningsverket på Ön


  Att våra vattendrag ska vara friska och välmående är en självklarhet och en stor del i det arbetet är reningen av avloppsvatten. UMEVA bygger för ett växande Umeå med om- och utbyggnation vid avloppsreningsverket på Ön.

  I slutet av februari påbörjas upphandling av entreprenadarbetet. Enligt tidsplan kommer "första spadtaget" att tas till sommaren och arbetet är sedan planerat att pågå fram till 2015.


  Läs mer
 • 2012-01-26

  UMEVA justerar VA-taxan


  Från och med den 1 januari 2012 har UMEVA höjt brukningsavgiften i VA-taxan med två procent, vilket innebär en höjning på fem kronor per månad för villahushåll.
  Läs mer
 • 2012-01-17

  Premiär för Klockarbäckens ÅVC!


  I lördags var det äntligen dags för smygpremiären av Klockarbäckens återvinningscentral (ÅVC). Med nyfikna ögon och skräp och skrot på släp kom kunderna en efter en — och gav tummen upp till nya området och framförallt närheten till återvinning!
  Läs mer
 • 2011-08-25

  Förbättrad vattenmiljö i Hörnefors


  Sedan i slutet av juni flödar renat avloppsvatten ut ur en ny utloppsledning från Hörnefors reningsverk. Den befintliga utloppsledningen har förlängts med 1 200 meter för att låta det renade avloppsvattnet föras längre ut i havet och skapa en bättre vattenmiljö närmast land.
  Läs mer
 • 2011-07-29

  Ledningen till Holmön försenad


  På grund av hårda vindar och kraftig sjö kommer vattenledningen till Holmön oturligt nog inte kunna tas i drift i tid till Visfestivalen nu i helgen 29-31 juli.
  Läs mer
 • 2011-06-23

  ÅVC stängda i midsommar


  På midsommarafton, fredag den 24 juni, och midsommardagen, lördag den 25 juni, är samtliga återvinningscentraler stängda.
  Läs mer
 • 2011-06-18

  Dricksvatten till Holmön


  Via vattenledning på havsbotten.
  Läs mer
 • 2011-06-10

  UMEVA på Umeå Airport!


  Vi bjuder på Norrlands Godaste Kranvatten!
  Läs mer
 • 2011-05-31

  ÅVC stängda 2 juni och 6 juni


  På Kristi Himmelfärdsdag, torsdagen den 2 juni har vi stängt på våra återvinningscentraler.

  Likaså har återvinningscentralerna stängt på nationaldagen, måndag den 6 juni.

  Klicka här för att se alla våra öppettider.


  Läs mer
 • 2011-05-31

  Övertidsblockaden har hävts


  Från och med idag 2011-05-31 sker hämtning av hushållsavfall enligt ordinarie schema.
  Läs mer
 • 2011-05-31

  Sommarens kundblad Kretsloopen


  Så är plötsligt sommaren här - tid för sol och bad, plantering och skörd, målning av hus eller båt, osv, osv... och kanske slinker det ner en glass emellanåt?
  Läs mer
 • 2011-05-25

  Umeå bäst på att sortera ut farligt avfall


  Idag får UMEVA ta emot AllFa-priset 2011 från SAKAB och Avfall Sverige.
  Läs mer
 • 2011-05-19

  Ny återvinningscentral byggs


  UMEVA påbörjar nu bygget av återvinningscentral på Klockarbäcken.
  Läs mer
 • 2011-05-13

  Övertidsblockaden gällande sophämtning


  På grund av konfliktvarsel inom transportsektorn gällande övertidsblockad kan sophämtningen i Umeå kommun påverkas i viss mån.
  Läs mer
 • 2011-05-04

  Öppet hus på våra ÅVC


  Lördag den 14 maj har vi öppet hus på våra återvinningscentraler.
  Läs mer
 • 2011-05-02

  Dags att tvätta bilen?


  Vår i luften och smuts på bilen. Sammanlagt tvättar vi våra bilar ca 30 miljoner ggr/år. Av dessa tvättar sker ungefär 2/3 på gatan, vilket gör att tusentals liter olja, rengöringsmedel och tungmetaller rinner ut i våra vattendrag!
  Läs mer
 • 2011-05-02

  Slamtömning under maj


  Vi har tre slambilar som åker runt i kommunen och utför slamtömning under maj månad. Just nu kör bilarna i:
  Läs mer
 • 2011-05-02

  Lämna trädgårdsavfall?


  Vårstädning i trädgården? Funderar du på var du ska göra av trädgårdsavfallet?
  Läs mer
 • 2011-05-02

  Frågor och svar om risken för parasiter i Umeås kommunala dricksvatten


  Läs mer
 • 2011-04-01

  Slamtömning april


  För närvarande har vi två bilar som åker runt i kommunen och utför slamtömning. Under april utförs slamtömning hos de kunder som tömmer tre gånger per år.
  Läs mer
 • 2011-03-25

  Världens viktigaste dag


  Den 22 mars inträffar världens viktigaste dag - Världsvattendagen.
  Läs mer
 • 2011-03-25

  Renovering av avloppspumpstation


  UMEVA arbetar med att bygga om avloppspumpstationen vid Öbacka strand för att säkra funktionalitet och förbättra arbetsmiljön. Samtidigt kommer förbättrad ventilation och luktrening göra att upplevda luktproblem kommer att minska.
  Läs mer

Senast granskad: 2013-11-22 19.39

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se