UMEVA

Information om UMS

Vakin använder en SMS-tjänst (UMS, Unified message system) för att bland annat informera om planerade vattenavstängningar. Genom systemet skickar vi SMS till din mobiltelefon och/eller lämnar ett talsvar på din fasta telefon.

UMS är ett system som används i drygt 60 kommuner i Sverige för enkel och snabb kommunikation med kunder via SMS och talmeddelanden.


Registret är i huvudsak baserat på data från Bisnode och dessa uppgifter lämnas inte ut till någon. Detta register används enbart i detta syfte och inte för kommersiellt bruk.

Som abonnent behöver man inte göra något, utan meddelandet skickas via systemet till den som berörs av vattenavstängningen.


Vakins hemsida kommer även fortsättningsvis att användas som informationskanal, SMS-tjänsten är ett komplement till detta.


Senast granskad: 2015-12-29 11.03

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se