UMEVA

Ska du sälja eller hyra ut din din fastighet?

Har du sålt din fastighet? Då är det hög tid att göra en flyttanmälan. Eller ska du hyra ut din fastighet? Då är det kanske dags att fundera på att ange en c/o-adress för fakturan.

När köpet är klart, meddela Vakin Kundservice så vi kan starta ett flyttärende och skickar ut en blankett, Anmälan om ägarbyte.


Vill du att blanketten ska skickas till annan adress än fastighetens fakturaadress meddela oss detta. Alternativt kan flyttblanketten skrivas ut, länk i högerspalten.

På blanketten vill vi att ni fyller i:


  • er nya adress så slutfakturan hamnar på rätt ställe
  • den nya abonnentens personuppgifter
  • om ni har kommunalt vatten: läs av mätarställningen på tillträdesdagen och fyll i den på blanketten.
  • både köpare och säljares namnunderskrifter.


Därefter skickar ni tillbaka blanketten till oss.


När vi får in  en korrekt ifylld blankett lägger vi upp den nya ägaren som abonnent, gör en slutfaktura till säljaren och skiftar ägarförhållandet. Vatten- och renhållningsabonnemangen följer med fastigheten till den nya kunden.


Hyra ut din fastighet?

Vakin tecknar på uppdrag av anläggningsbolaget bara avtal med fastighetsägaren. Ska du hyra ut din fastighet eller en lokal i fastigheten så finns det möjlighet att fakturan för va och/eller hushållsavfall skickas till en c/o-adress. Det är dock alltid du som fastighetsägare som har det fulla betalningsansvaret. Ändringar i abonnemanget ska därför alltid meddelas av fastighetsägaren.


Önskar du att fakturan ska gå till en annan betalningsmottagare så fyll i blanketten ”C/o-adress för fakturor” och skicka in den till oss. Fram till dess att blanketten är inkommen till Vakin kommer fakturorna skickas till dig som är fastighetsägare.


Checklista vid c/o-adress

  • Fyll i och skicka in blankett om c/o-adress. Du använder samma blankett oavsett om du enbart har abonnemang för hushållsavfall eller om du också har kommunalt vatten och/eller avlopp.
  • Har du kommunalt vatten och vill ha en brytpunkt från ett visst datum så måste du läsa av din vattenmätare vid datum för hyresgästens tillträde och notera ställningen på blanketten. Det innebär att du måste invänta tillträdesdatumet innan du skickar in blanketten.

Om inget annat avtalats så skickar vi eventuell påminnelse på fakturan till c/o-adressen. Eventuellt krav går alltid till fastighetsägaren.


Senast granskad: 2017-03-10 13.02

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se