UMEVA

Återställningsarbete

Efter att vi har grävt i gatan, och kanske på en del av en tomt, ska arbetet slutföras via återställningsarbete. Beroende på när vi har grävt kan detta ta olika lång tid. Vi vill att vårt arbete ska kunna avslutas snabbt och till rätt kvalitet.

Privata tomter/vägar

Vi vill helst att marken får sätta sig under en period. Bäst resultat blir det om det får vara en vinter innan vi planterar gräs, häckar eller lägger asfalt. Ibland går det lite snabbare. Är det en tidig vår kan det hända att vi gör detta arbete redan under hösten.

 

Kommunala vägar

När det gäller kommunala vägar är det kommunen som står för återställningsarbetet. Efter att vi har grävt klart och täckt igen hålet övergår ansvaret till kommunen efter cirka 30 arbetsdagar efter beställd återställning. Därefter läggs återställningsarbetet in i deras plan för underhåll av vägar och cykelbanor.

 

Om vi gräver under vinterperioden (16 september – 30 april), har vi ansvaret fram till sista maj. Därefter övergår ansvaret till kommunen, I Umeå kommun är det enheten gator och parker.

 

Återkommande vattenläckor

Efter att vi har varit och åtgärdat en vattenläcka, kan det uppstå en ny läcka i närheten av platsen vi grävt på. Orsaken till det är att det uppstår spänningar i rör och kopplingar. Bir det samtidigt stora och snabba temperaturförändringar kan det hända att det blir nya läckor.

 

Vem ansvarar för vad?

Normalt sett finns en förbindelsepunkt cirka en halv meter utanför tomtgränsen. Här är den juridiska gränsen mellan oss och dig som fastighetsägare. Alla fel som inträffar mellan förbindelsepunkt och ditt hus är ditt eget ansvar. Detta gäller dricks-, spill- och dagvatten

 

Ofta finns det en servisventil vid förbindelsepunkten som vi ansvarar för, och det är bara vi som får stänga och öppna den ventilen. Vill du få hjälp med att stänga servisen, kontaktar du vår kundservice. Beställning ska ske tre arbetsdagar i förväg.

Senast granskad: 2017-12-27 09.44

 

 

 


Kontakt:

Frågor eller funderingar kring återställningsarbete? kontakta kundservice via detta formulär.

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se