UMEVA

Utebliven sophämtning pga halka v.48

Med anledning av halka uteblev sophämtning på följande ställen:

 

Måndag 27/11

Delar av:

Degernäs

Sand 

 

Vi kompletterar driftstörningen fortlöpande efter inkomna uppgifter från entreprenören.

 

Boende längs kommunala och statliga vägar: Låt kärlen stå kvar, vi kör en extratur så snart väglaget tillåter det.

 

Boende längs enskilda vägar eller vägsamfälligheter: Om det blir problem med att rymma soporna till nästa tömning så samla dem i en sopsäck och ställ dem bredvid kärlet vid nästa tömningstillfälle.

 

OBS! Detta gäller endast vid detta tillfälle då det har varit svår halka, i alla andra fall måste du först meddela Vakin Kundservice om en extra säck.

Publicerad: 2017-11-27 17.07

Senast granskad: 2017-12-21 08.54

OBS! Utanför ordinarie öppettid har vi begränsade resurser för att uppdatera driftstörningar.


Vår ordinarie öppettider är:

Vardagar: 08.00-15.00

Rutiner vid sophämtning

Tömning sker mellan 06.00-22.00. Ställ därför gärna ut kärlet dagen innan.

Drag fram kärlet och ställ det med locköppningen mot vägen.

Se till att locket är stängt.

Lämna en meter fritt runt kärlet.

Under vintertid, sanda och skotta runt kärlet.

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se