UMEVA

13/8 Vattenläcka Stöcke/Strömbäck

2017-08-14 Kl.16:54 Vattenläckan är åtgärdad. Vattnet är påsläppt.

 

2017-08-14 Kl.15:35 Reparationsarbetet fortgår.

 

2017-08-14 Kl.13:45 Reparationsarbete pågår.

 

2017-08-14 Kl.09:35 Läckan är lokaliserad, vattentank för avhämtning av dricksvatten finns utställd vid Strömbäcks Folkhögskola.

 

2017-08-14 Kl.08:15 Läcksökning fortgår.

 

2017-08-13 Kl.18:30 Vi har en misstänkt vattenläcka mellan Stöcke och Strömbäck. Läcksökning pågår vilket innebär att vattnet kommer att stängas av under kortare perioder. Vi återkommer med mer information så snart vi vet mer.

Publicerad: 2017-08-13 18.57

Senast granskad: 2017-08-14 16.58

OBS! Utanför ordinarie öppettid har vi begränsade resurser för att uppdatera driftstörningar.


Vår ordinarie öppettider är:

Vardagar: 08.00-15.00

När vattnet varit avstängt

Direkt efter arbetet kan vattnet upplevas grumligt. Detta kan åtgärdas genom att spola kallvatten i ca 15 minuter. Vi ber om överseende med de eventuella obehag som detta kan medföra.

OBS! Lämna aldrig en tappkran öppen utan uppsikt!

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se