UMEVA

Avslutade examensarbeten under 2006

Underlag för effektivare insamling av farligt avfall i Umeå kommun


Arvid Nelehag har gjort ett 20-poängs examensarbete vid institutionen för ekologi, miljö- och geovetenskap, Umeå Universitet. Rapporten är ett beställningsarbete av UMEVA och därmed utformad efter våra önskemål.

UMEVAs mål är att uppnå en insamlingsgrad på minst 90% av småbatterier, elektriskt och elektroniskt avfall samt övrigt farligt avfall från hushållen innan år 2008. År 2004 samlades det in totalt 983 ton farligt avfall i Umeå kommun men samtidigt slängdes ungefär 287 ton farligt avfall. Denna rapport syftar till att vara ett underlag för effektivare insamling av farligt avfall i Umeå kommun.

Delsyftena har varit:
  Att kartlägga om det är någon skillnad i hanteringen av farligt avfall i Umeå kommun beroende på bostadsområde och boendeform eller personers ålder, informationsgrad och engagemang samt även att jämföra dessa parametrar med förhållandena på nationell nivå.
  Att utreda om det är möjligt och i så fall hur man bäst effektiviserar spridningen av information om farligt avfall till de boende.
  Att ta fram förslag på lämpliga system för insamling av farligt avfall för Umeå kommun. Rapporten består av två delar, en enkätunderökning i Umeå kommun och en intervjuundersökning i 12 valda kommuner.

Läs hela examensarbetet härPDF

Senast granskad: 2012-05-10 10.40

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se