UMEVA

Jobb och skola

Det sägs att våra kroppar består till 70 % av vatten. Dessutom slänger vi alla varje dag någon typ av skräp. Fint, då kan du ju redan en hel del om våra branscher!

Att jobba med vatten eller avfall är att jobba med framtiden i sikte!

Produkten vatten har många miljoner år på nacken och är världens viktigaste produkt och livsmedel. Nu funderar väl inte så många på det när de vrider på kranen för att fylla ett glas vatten, eller spolar på toan. Rent vatten bara kommer och avloppet tar bara någon hand om. Utan att man behöver tänka så mycket på det...

Men bakom denna lyx döljer sig drygt 4 000 vattenverk och avloppsreningsverk över hela landet. Och ungefär 6 000 människor som ser till att det fungerar precis så självklart som människor är vana vid. Samtidigt är rent dricksvatten en bristvara inte minst i tredje världen. Men med de miljö- och klimatförändringar sm vi står inför är det också en utmaning för västvärldens länder. Därför kommer den som har kunskap om vatten också att vara mycket eftertraktad i framtiden!

 

 

Skräp har vi också haft i alla tider... men det är först nu på senare tid som vi har så otroligt mycket avfall och dessutom av sådant slag att inte allt kan återvinnas på enkelt sätt! Det var knappast några stora problem förr när det mesta var tillverkat av ben, skinn eller trä.

Numera är avfall och återvinning en hel bransch och olika tekniker för att återvinna diverse materialslag utvecklas eftersom. Bara det att vi i Sverige, per år, slänger så mycket som dryga 4 miljoner ton eller nästan 500 kg per invånare säger väl sitt... Att jobba med avfall är otroligt utmanande och kräver en förståelse för människors beteende och vanor. Man får också stor användning av sin pedagogiska förmåga då många helt enkelt inte vet hur man på bästa sätt kan ta hand om sitt skräp eller ens varför vi måste sortera och återvinna vårt avfall.

Läs mer om vad avfallshanteringen i Sverige handlar om på Avfall Sveriges hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster!

Senast granskad: 2016-06-20 14.24

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se