UMEVA

Beställning av vattenavstängning eller vattenpåsläpp

Som fastighetsägare är du själv ansvarig för att beställa avstängning och påsläpp av vatten hos UMEVA. Detta görs enklast via anmälningsformuläret nedan, men du kan också kontakta vår Kundservice.

UMEVA erbjuder avstängning och påsläpp av vatten som en kostnadsfri service till alla fastigheter inom kommunen. Det gör vi för att möjliggöra renoveringsarbeten inom fastigheten. Det är endast UMEVA som har behörighet att justera servisventilen vid tomtgräns.


För att bäst kunna planera vårt arbete och för att hinna kontrollera att servisventilen är framkomlig och funktionsduglig, behöver vi få veta önskad tidpunkt för servisavstängning minst två arbetsdagar i förväg.


Önskad tidpunkt kan beställas tisdag - fredag, 07.30 - 15.30.


Kom ihåg! Vid gemensamma servisventiler ska du som fastighetsägare även meddela grannar om beställd tidpunkt.

OBS! När det gäller kallställning av t ex fritidshus tar UMEVA ut en avgift för att stänga servisventilen och montera ner vattenmätaren.

Senast granskad: 2012-09-07 08.01

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se