UMEVA

Abonnemang 2, Hemkompost

Boende skiljer på matavfall och övrigt sorterat hushållsavfall. Matavfallet komposteras på den egna fastigheten och hushållsavfallet läggs i det gröna kärlet.
Väljer ni Hemkompost står ni själva för den utrustning som krävs. Vidare förväntas också att ni:
  • ser till att de boende får den information de behöver för att sortera sitt matavfall
  • ansvarar för att komposten fungerar året runt, och
  • att ni tar hand om kompostjorden.

Senast granskad: 2012-01-26 08.31

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se