UMEVA

Abonnemang 3, Blandat avfall

Om ni inte vill eller inte anser det möjligt att återvinna matavfallet på fastigheten väljer ni abonnemang 3; Blandat avfall.
Då fortsätter de boende som förut och lägger både sorterat hushållsavfall och matavfall i det gröna kärlet.

Vid val av abonnemang 3 påförs en miljöavgift. Läs mer om det i avfallstaxan.

Senast granskad: 2012-01-26 08.32

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se