UMEVA

Avgift för flerfamiljsfastigheter och samfälligheter - Umeå Kommun


Fast kostnad för alla hushåll

I alla priser som anges ingår moms.

Gäller från 2018-01-01

 

Alla fastighetsägare betalar en grundavgift, som bl a bekostar återvinningscentraler och miljöstationer:

Lägenheter över 40 m2375 kr/år
Lägenheter upp till 40 m2275 kr/år
Småhus i samfälligheter
755 kr/år
 

Kärl och rörliga viktavgifter


Avgiften består av en behållaravgift beroende på kärlets storlek, eventuell avgift för dragvägen och en rörlig viktavgift.
Vid 14-dagarshämtning:

 

   
Avgift för behållare och dragväg

 

   
 

 

   
Pris per år vid kärl på:

140 L brunt

190 L

370 L660 L
 

 

   
Kärlavgift/år

260 kr

325kr625 kr1080 kr
 

 

   
Tillägg för dragväg upp till 7 m

120 kr

120 kr160 kr200 kr
Tillägg för dragväg 7,1—21 m

325 kr

325 kr375 kr430 kr
Tillägg för dragväg 21,1 -30 m

545 kr

545 kr730 kr915 kr
Tillägg för dragväg mer än
30 m

1080 kr

1 080 kr
1 460 kr
1 825 kr
 

 

   
Rörlig viktavgift, per kilo

0 kr

2,30 kr1,95 kr1,55 kr
 
Vid veckohämtning:

 

   
Avgift för behållare och dragväg

 

   
 

 

   
Pris per år vid kärl på:

140 L brunt

190 L

370 L660 L
 

 

   
Kärlavgift/år

545 kr

685 kr

1280 kr2570 kr
 

 

   
Tillägg för dragväg upp till 7 m

245 kr

245 kr325 kr405 kr
Tillägg för dragväg 7,1—21 m

650 kr

650 kr
755 kr865 kr
Tillägg för dragväg mer än 21,1 - 30 m

1 095 kr

1 095 kr

1 460 kr1 825 kr
Tillägg för dragväg mer än
30 m 

2 195 kr

2 195 kr

 2 925 kr 3 655 kr

Rörlig viktavgift, per kilo

0 kr

2,30 kr1,95 kr1,55 kr
 

Beräkning av dragväg

Kärl uppställda utomhus

Uppmätt längd till trottoarens mitt

Från kärl i avfallsutrymme till port

Uppmätt längd

Från port till hämtfordon

Uppmätt längd

Öppning av port/dörr

Tillägg 3 meter/kärl

Om hämtfordon kör in på fastighet

Tillägg 3 meter/kärl

Hiss eller lyftbord

Tillägg 18 meter/kärl

Miljöavgift

Tilläggsavgift för dem som inte har separata kärl för matavfall.

Lägenhet: 340 kr/år

Småhus i samfällighet: 840 kr/år

Ändring av abonnemang och/eller kärl

Hyran av sopkärlet ingår i avgiften. Abonnenten kan ändra storleken på kärlet och/eller abonnemang en gång per år utan extra avgift. Vid ändringar tätare än en gång per år tas en avgift per ändringstillfälle:

Ändring av abonnemang 210 kr  
    
Byte av kärl tillkommer 140-370 L 660 L
 285 kr 555 kr
 

Vakin byter kärlet så snart som möjligt, dock senast inom 17 dagar.

Senast granskad: 2014-04-14 06.57Relaterade dokument:

 

Avfallstaxa Umeå kommun 2018PDF

Kärl för brännbart hushållsavfall

190 liter
Bredd: 55 cm
Höjd: 107 cm
Djup: 69 cm
370 liter
Bredd: 75 cm
Höjd: 107 cm
Djup: 80 cm
660 liter
Bredd: 127 cm
Höjd: 121 cm
Djup: 78 cm

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se