UMEVA

Vatten och avlopp

UMEVA levererar Norrlands godaste kranvatten direkt hem i din kran. Vi tar också hand om ditt avloppsvatten och renar det. Här finns en del information som är bra att känna till för dig som bor i flerfamiljshus.

Senast granskad: 2012-05-14 21.34

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se