UMEVA
UMEVA

Dina TEXTILIER är värdefulla (även trasiga)!

Konsumtionen av textil, som ökat med 40 % i Sverige senaste 10 åren, är inte hållbar. Detta medför miljöproblem både i Sverige och i de tillverkningsländerna. Endast 20 % återanvänds och endast en liten andel går till materialåtervinning. Därför är din insats viktig!

I Sverige är vi ganska kräsna när det gäller kläder, gardiner och andra textilier. Mycket av det som säljs i second hand-butiker ratas, vilket innebär att stora mängder av dessa textilier tyvärr kanske går till förbränning.

Vi samarbetar med Myrorna som hämtar textilier, skor och accessoarer vid varje ÅVC. De insamlade produkterna går vidare till återbruk genom second-hand försäljning – här i Sverige eller utomlands. Textilier som inte kan säljas i befintligt skick används t ex till tygtrasor för industri, stoppning i stolar, tvättlappar eller annat sjukhusmaterial. Det finns åsikter om att export inte skulle vara bra av olika anledningar, men en ny rapport från Nordiska ministerrådet visar att textilexporten gör mer nytta än skada. Se länkar nedan!

Tyvärr finns det i Sverige än så länge ingen storskalig möjlighet att fiberåtervinna textilier, men olika försök pågår. T ex Re:newcelllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som behandlar bomull och viskos för att ta fram och sälja fiberråvara till ny produktion och Swerealänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som utvecklar mekaniska och kemiska metoder för materialåtervinning.

Artikel om rapport - textilexportlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Fullständig rapport - textilexportlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vive Textil Recyclinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, är en av Europas största sorteringsanläggningar för textilier. Deras mål är i första hand återbruk och de textilier som inte går att återanvända blir tvättlappar och sjukhus material.

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se