UMEVA

Avgift för villor - Vindelns kommun


Fast kostnad för alla hushåll  

Alla hushåll betalar en grundavgift, som bl a bekostar återvinningscentraler och miljöstationer:

Villaavgift (villor) 775 kr per år
 

Kärlavgift

 

130 L

190 L370 L
Veckohämtning


2 500 kr/år4 750 kr/år
14-dagarshämtning610 kr/år810 kr/år2025 kr/år
Var 4.e veckas hämtning
305 kr/år
400 kr/år

 Två fastigheter delar på eget kärl 190 L, 14-dagarshämtning: 440 kr/årTre fastigheter delar på eget kärl 190 L, 14 dagarshämtning: 360 kr/år

Tilläggstjänster och tilläggsavgifter för alla typer av hushåll och verksamheter.

 

Säck — vid ordinarie tömning

För en säck på högst 240 L och högst 15 kg i samband med ordinarie tömning, debiteras 55 kr per säck. Beställning ska göras minst två dagar innan.

 

Extra tömning  

Hämtning inom två vardagar efter beställning. framkörning och tömningsavgift per behållare.

 

Framkörningsavgift: 500 kr/tillfälle

Tömning av kärl (130, 190, 370 liter): 85kr/kärl

Tömning av kärl 660 liter: 155 kr/kärl

 

Ändring av abonnemang och byte behållare

Ändring av abonnemang inom 1 år 200 kr

  • Byte av kärl 130/190/370 liter 210 kr/kärl/tillfälle
  • Byte av kärl 660 liter 555 kr/kärl/tillfälle
 

Förstört/bortkommet kärl orsakat av abonnent

130 liters kärl

500 kr/styck

190 liters kärl

500 kr/styck

370 liters kärl

1000 kr/styck

660 liters kärl

1875 kr/styck

Lock

125 kr/styck

 

Grovavfall

Grovavfall är skrymmande avfall (över 80 cm), till exempel möbler, cyklar, barnvagnar som normalt uppkommer i ett hushåll. Hämtning sker inom 17 dagar efter beställning.Fastighetsägare får göra beställning Max 10 kolli per tillfälle. Avfallet skall vid hämtningstillfället vara placerat i tomtgräns vid gata eller vid farbar väg med vändmöjligheter för lastbil.

 

Framkörningsavgift 1000kr per tillfälle

Rörlig avgift + 100kr per kubikmeter


Trädgårdsavfall

Från normal trädgårdsskötsel inom tomt. Buntat ris/grenar, max 1 m långt, max 15 kg. Säck, max 15 kg, max 240 liter. Max 10 kolli per tillfälle.

Hämtning sker inom 17 dagar . Avfallet skall vid hämtningstillfället vara placerat i tomtgräns vid gata eller vid farbar väg med vändmöjligheter för lastbil.

 

Framkörningsavgift 1000kr per tillfälle

Rörlig avgift + 100kr per kubikmeter

 

Senast granskad: 2016-12-22 15.33Kontakt:

Har du frågor, vill förbeställa extra säck eller extra hämtning kontakta Vakins kundservice.Relaterade dokument:

Avfallstaxa Vindelns kommunPDF

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se