UMEVA

Avgift för slamtömning - Vindeln

Sidan håller på att uppdateras för ny avfallstaxa.

 

Ordinär tömning. I grundavgifterna ingår slangdragning upp till 20 meter. För extra slang tillkommer ytterligare avgift.

Slamavskiljare/sluten tank

Ordinarie tömning

Slamaviljare med WC ansluten som är högst 4 m³


Avgift

4 m³ (avvattnande teknik)

830 kr

Heltömning

1 260 kr

Tillägg för ytterligare anslutet bostadshus

170 krSlamaviljare med WC ansluten som är över 4 m³

framkörningsavgift

645 kr

Volymavgift per m³

+210 kr/m³

Tillägg för ytterligare anslutet bostadshus

170 krSluten tank max 4 m³

Tömning sker inom 8 dygn efter beställning. Schemaläggs inte.

Tömning
1 600 kr


Sluten tank över 4 m³
Tömning sker inom 8 dygn efter beställning. Schemaläggs inte.
Framkörningsavgift960 kr
Volymavgift per m³210 kr/m³


Slamavskiljare för bad-, disk- och tvättavloppsvatten

Ordinarie tömning av slamavskiljare sker områdesvis, schemalagt

Framkörningsavgift
960 kr
Volymavgift per m³
+210kr/m³

 

Tilläggstjänster, tillägg till ordinarie pris för tömning

Extra slang, 21-35 m

155 kr

 

Extra slang, 36-50 m

263 kr

 

Extra slang, över 50 m

913 kr

 

Slanglängd räknas från bil till botten på brunnen.

 

 

 

 

 

Tömning av slamavskiljare inom 8 dygn

765 kr

 

Tömning inom 24 timmar på vardagar

1 190 kr

 

Tömning samma vardag, beställt före kl 14.00

1 515 kr

 

Tömning av brunn utöver slamavskiljare <3 m³

390 kr


 

 

 

Framkörningsavgift om tömning inte kunnat ske pga hinder och liknande eller avstyrt av fastighetsägaren

645 kr

 

Krav på närvaro vid tömning eller specificerad tömningstid, (ska förbeställas minst 8 dygn innan tömning)

495 kr

 

Lyft av tungt lock som kräver två personal

950 kr

 

Timkostnad vid extraordinära problem vid tömning

1 250 kr/timme


Extra slamtömning beställs via vår kundservice även e-post kan användas vid budning 8-dygn.

 

För fler tjänster, se avfalls taxan.

Fosforfilter

Tömning och behandling, filtermassan med vikt under 500 kg

2 750 kr/tillfälle

Tömning och behandling, filtermassan med vikt över 500 kg

3 375 kr/tillfälle

Framkörningsavgift om tömning inte kunnat ske pga hinder och liknande eller avstyrt av fastighetsägaren

645 kr

Krav på närvaro vid tömning eller specificerad tömningstid, (ska förbeställas minst 8 dygn innan tömning)495 kr

 

Senast granskad: 2016-12-22 15.35Relaterade dokument:

 Avfallstaxa Vindelns kommunPDF

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se