UMEVA

Avgift för fritidshus

Sidan håller på att uppdateras för ny avfallstaxa.

 

Hushållsavfall från fritidshus hämtas minst var fjortonde dag under perioden 15 maj - 15 oktober.

Grundavgift fritidshus, 350 kr/säsong.


Till grundavgiften tillkommer något av följande abonnemang:

  • Gemensamma kärl eller container, 340 kr/säsong, totalt med grundavgift 690 kr/ år
  • Eget kärl 130 liter och 14 dagarshämtning, kräver farbar väg för sopbil, 475 kr/säsong, totalt med grundavgift 825 kr/år.
  • Eget kärl 190 liter och 14 dagarshämtning, kräver farbar väg för sopbil, 575 kr/säsong, totalt med grundavgift 925 kr/år
  • Två fastigheter delar på kärl 190 liter, 14 dagarshämtning 370 kr/säsong och fastighet
  • Tre fastigheter delar på kärl 190 liter, 14 dagarshämtning 345 kr/säsong och fastighet.

Senast granskad: 2016-12-22 15.34

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se