UMEVA

Avgift för fritidshus


 

Hushållsavfall från fritidshus hämtas minst var fjortonde dag under perioden 15 maj - 15 oktober.

Grundavgift fritidshus, 545 kr/säsong.


Till grundavgiften tillkommer något av följande abonnemang:

  • Gemensamma kärl, 365 kr/säsong, totalt med grundavgift 910 kr/ år
  • Eget kärl, kräver farbar väg för sopbil, 555 kr/säsong, totalt med grundavgift 1 095 kr/år
  • Hämtning, där farbar väg för sopbil saknas minst 5 gånger per säsong/år, 715 kr per tillfälle och 100 kr per säck om max 160 l och max 15 kg. 

Senast granskad: 2017-12-21 14.15Relaterade dokument:

Avfallstaxa Umeå kommun 2018PDF

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se