UMEVA

Avgift för grov- och trädgårdsavfallshämtning - Umeå Kommun

Gäller från 2018-01-01

 

Hushållen kan utan extra avgift lämna grovavfall och trädgårdsavfall till någon av återvinningscentralerna i kommunen. Till grovavfall räknas möbler, cyklar, barnvagnar, m m som normalt uppkommer i ett hushåll och som på grund av sin storlek eller skaderisk inte går att placera i sopkärl eller säck.

Fastighetsägaren kan också beställa hämtning hos Vakin, mot en framkörningsavgift. Avfallet ska vara uppmärkt med "Grovavfall", namn, adress samt uppställt på ett sådant vis att det klart framgår att det är grov- eller trädgårdsavfall. Hämtning sker inom 17 dagar. Endast mindre mängd trädgårdsavfall (6 säckar - ca 1 kbm) hämtas på detta sätt.

Typ av avfall Framkörningsavgift Rörlig avgift
Grovavfall 210 kr/tillfälle 105 kr/m³
Trädgårdsavfall 210 kr/tillfälle 105 kr/m³
 

Senast granskad: 2017-12-21 14.16

OBS! Gäller ej elavfall!

Eftersom elavfall tillhör ett producent-ansvar som ska bekosta insamling och transport, så ingår det ej i vår hämtservice.


Gamla/trasiga skivspelare, damm-sugare, kylskåp, lampor eller dylikt lämnas alltså kvar på plats. Vi hänvisar till inlämning i ELIS-skåpen (för saker mindre än 20x30 cm, lampor och batterier) eller återvinningscentralerna.


Vid köp av nya vitvaror erbjuder vissa butiker bortförsel av de gamla från ditt hem.


Här hittar du ELIS-skåpen!öppnas i nytt fönster

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se