UMEVA

Så fungerar sopbilen

Umeå har vi tvåfacksbilar som tömmer grönt och brunt kärl vid samma tillfälle.

Avfallet hamnar i olika fack som töms och behandlas separat. Detta ger mindre miljöpåverkan och kostnader genom att totala körsträckan minskar och likaså slitaget på vägarna.


Några bilar lastas i bakänden, vilket gör att man tydligt ser en avskiljning där bruna respektive gröna kärl töms på vardera sidan. På sopbilar med sidolastning töms kärlen i samma öppning, vilket lätt gör att man tror att avfallet blandas. Men chauffören manövrerar en lucka som gör att matavfallspåsarna faller in i det ena facket och de vanliga soppåsarna i det andra.

Uppe på sopbilen finns inmatningshål med en skiljevägg som öppnar matavfalls-fickan när den bruna tunnan töms.

Senast granskad: 2013-12-06 15.19

Tömning med sidlastande sopbil

Sidlastare bakifrån. Det högra facket är för matavfall och det vänstra för osorterat hushållsavfall.

Baklastande sopbil. Det högra facket är för matavfall, och det vänstra för osorterat hushållsavfall.

Tömning med baklastande sopbil

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se