UMEVA

Villahushåll

För dig som äger en villa eller ett tvåfamiljshus finns följande abonnemang att välja mellan:

Abonnemang 1, Återvinning av matavfall


Du skiljer på matavfall och övrigt sorterat hushållsavfall och lägger det i var sitt kärl - hushållsavfall i det gröna och matavfall i det bruna kärlet.

Kostnader: Det bruna kärlet kostar 245 kr/år vid 14-dagars-hämtning. Det matavfall som läggs i det bruna kärlet vägs, men debiteras inte. Påsar och påshållare ingår i abonnemanget.

Abonnemang 2, Hemkompost

Du komposterar matavfallet under hela året, inget matavfall läggs i det gröna kärlet.

För detta abonnemang krävs en skadedjurssäker, varmisolerad och lagom stor hemkompost. Övrigt sorterat hushållsavfall läggs i det gröna kärlet. OBS! Matavfall får ej komposteras i en öppen trädgårdskompost. Läs mer om hemkompostering här!

Kostnader: Om du komposterar minskar du viktavgiften för avfallet i det gröna kärlet. Däremot måste du själv bekosta en kompostbehållare, om du inte redan har en sådan, samt strömaterial. Komposten tar lite tid att sköta om, men å andra sidan får du ett utmärkt jordförbättringsmedel till trädgården, balkonglådor och krukväxter.

Abonnemang 3, Blandat avfall

Om du inte vill återvinna ditt matavfall kan du fortsätta som förut och lägga både matavfall och sorterat hushållsavfall i det gröna kärlet.

Kostnader: Abonnemang 3 är belagt med en miljöavgift på 675 kr per år som betalas kvartalsvis.

Vill du byta abonnemang?

Logga in på Mina sidor och gör ditt abonnemangsval. På fakturan finns dina inloggningsuppgifter. Eller hör av dig så skickar vi en valblankett!

Senast granskad: 2016-02-10 16.41

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se