UMEVA

Boende i flerfamiljsfastighet

Här följer lite information för dig som är boende i flerfamiljsfastighet i ett område med matavfallsåtervinning.
Din hyresvärd/samfällighet/bostadsrättsförening har valt vilket avfallsabonnemang som ska gälla på fastigheten. Abonnemanget gäller hela fastigheten, vilket betyder att det påverkar din avfallshantering. De olika avfallsabonnemangen är:

Abonnemang 1, Återvinning av matavfall

Boende i fastigheten skiljer på matavfall och övrigt sorterat hushållsavfall och lägger det i var sitt kärl - hushållsavfall i det gröna och matavfall i det bruna kärlet. Vid sorteringen av matavfallet ska endast de papperspåsar som fastigheten tilldelas från Vakin användas. Varje hushåll får dessutom en påshållare anpassad för påsarna.

Abonnemang 2, Hemkompost


Boende i fastigheten sorterar ut matavfallet och komposterar på den egna fastigheten. Inget matavfall läggs i det gröna kärlet.

Abonnemang 3, Blandat avfall


Boende i fastigheten lägger både matavfall och övrigt sorterat hushållsavfall i det gröna kärlet.
Om din hyresvärd/samfällighet/bostadsrättsförening väljer att börja med återvinning av matavfall genom något av abonnemang 1 eller 2 innebär detta alltså att du ska sortera ut matavfallet ur ditt hushållsavfall.

Hyresvärden/samfälligheten/bostadsrättsföreningen ansvarar för att du får den utrustning och den information som krävs för att du ska kunna sortera ditt matavfall. Du ansvarar sedan för att sorteringen av matavfall fungerar korrekt i ditt hushåll.

Senast granskad: 2016-02-10 16.40

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se