UMEVA

Läkemedel

Läkemedel/Mediciner

Överblivna eller gamla mediciner lämnas kostnadsfritt till apoteket. När de lämnas in till apoteket ska de vara väl förpackade i en genomskinlig plastpåse.  


Apoteken tillhandahåller speciellt framtagna påsar för detta som också är gratis.


Kasserade kanyler

Sprutor och kanyler kan läggas i det brännbara hushållsavfallet om de är väl paketerade så att ingen kan komma till skada.


Behållare (burkar eller SafeClip) för användna kanyler, finns på att hämta på apoteket mot avgift. Fyllda behållare kan sedan lämnas till apotek.


Källsortera

Källsortera ut förpackningar som inte behövs vid inlämnandet på apoteket och lämna dem till återvinning. Tomma tablettkartor av plast sorteras som plastförpackning och de av metall sorteras som metallförpackning.


Termometrar

  • innehållande kvicksilver, lämnas väl förpackad till återvinningscentral (ÅVC).
  • innehållande batterier, lämnas till återvinningscentral (ÅVC) och sorteras som elavfall


Här finns kommunens återvinningscentraler och deras öppettider.

Senast granskad: 2015-01-23 09.20

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se