UMEVA

Elavfall

Elavfall och batterier räknas som farligt avfall och ingår i ett producentansvar som ombesörjer logistik- och ekonomimöjligheterna till återvinning för dessa produkter.
Elavfall ska lämnas in till  återvinningscentral för att sedan gå till återvinningsindustrin.

Batterier och apparater med inbyggda batterier lämnas till Återvinningscental. Småbatterier kan även lämnas i en batteriholk.

Mindre elavfall (20x30 cm) samt batterier och lampor kan även lämnas till en elinsamlingscontainer.

Senast granskad: 2012-05-02 14.09

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se