UMEVA

Renhållningsordning med föreskrifter och avfallsplan

För varje kommun skall det enligt 15 kap 11 § Miljöbalken finnas en renhållningsordning som skall innehålla de föreskrifter om hantering av avfall som gäller för kommunen och en avfallsplan. Det är kommunfullmäktige som beslutar om att fastställa föreskrifterna.


Senast granskad: 2017-12-27 21.55

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se