UMEVA

Avgift för slamtömning - Vindeln

Ordinär tömning. I grundavgifterna ingår slangdragning upp till 20 meter. För extra slang tillkommer ytterligare avgift.

Slamavskiljare/sluten tank

Ordinarie tömning

Slamvolym högst

Avgift

4 m³ (avvattnande teknik)

800 kr

4,1 - 9 m³

1 375 kr

Över 9 m³

1 830 kr

Tillägg över 9m³/m³

183 kr

 

Tillägg för ytterligare anslutet bostadshus 162 kr

 

Vid samtidig tömning av en extra brunn/tank på samma fastighet tillkommer

375 kr/ enhet -  under förutsättning att de har samma tömningsintervall och samma tömningsteknik.

 

Toalettvagnar och TC, spolbil 1 650 kr

Tilläggstjänster, tillägg till ordinarie pris för tömning

Extra slang, 21-35 m

155 kr

 

Extra slang, 36-50 m

266 kr

 

Extra slang, över 50 m

914 kr

 

Slanglängd räknas från bil till botten på brunnen.

 

 

 

 

 

Tömning av brunn/tank inom 8 dygn

736 kr

 

Tömning av brunn inom 24 timmar på vardagar

1 145 kr

 

Tömning samma vardag, beställt före kl 14.00

1 455 kr

 

 

 

 

Framkörningsavgift om tömning inte kunnat ske pga hinder och liknande eller avstyrt av fastighetsägaren

622 kr

 

Krav på närvaro vid tömning eller specificerad tömningstid, (ska förbeställas minst 8 dygn innan tömning)

475 kr

 

Lyft av tungt lock som kräver två personal

475 kr

 

 

Extra slamtömning beställs via vår kundservice även e-post kan användas vid budning 8-dygn.

Fosforfilter

Tömning och behandling, filtermassan med vikt under 500 kg

2 750 kr/tillfälle

Tömning och behandling, filtermassan med vikt över 500 kg

3 375 kr/tillfälle

 

Senast granskad: 2017-01-12 11.18Relaterade dokument:

 

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se