UMEVA

Avgift för slamtömning - Umeå Kommun

Gäller från 2018-01-01

 

Ordinär tömning. I grundavgifterna ingår slangdragning upp till 20 meter. För extra slang tillkommer ytterligare avgift.

Slamavskiljare med WC

Ordinarie tömning

Slamvolym högst

Avgift

4 m³ (avvattnande teknik)

1 000 kr

Heltömning högst 4 m³

1 412 kr

 

över 4 m³


Framkörningsavgift

475 kr

Volymavgift per m³

+ 200kr/m³

Sluten tank

Tömning sker inom 8 dygn efter beställning. Schemaläggs inte.

Sluten tank max 4m³


Tömning

1275

Sluten tank över 4m³


Framkörningsavgift

475 kr

Volymavgift per m³

200 kr/m³

Slamavskiljare för bad-, disk- och tvättavloppsvatten

Ordinarie tömning av slamavskiljare sker områdesvis, schemalagt.

 

Framkörningsavgift 775 kr och volymavgift per m³ + 200kr/m³


 

Max 4 m³ tömning vid samma tillfälle med samma uppställningsplats

för slamfordonet och samma tömningsteknik. 200 kr/m³

Tilläggstjänster, mot följande tillägg till ordinarie pris

Tilläggstjänst

Avgift

Extra slang, 21-35 m

155 kr

Extra slang, 36-50 m

263 kr

Extra slang, över 50 m

913 kr

Slanglängd räknas från bil till botten på brunnen.

 

 

 

Tömning inom 8 dygn (gäller slamavskiljare)

293 kr

Tömning inom 24 timmar på vardagar

550 kr

Tömning samma vardag, beställt före kl 14.00

913 kr

Tömning samma vardag, beställt efter kl 14.00,

(totalt, max 6 m³ , därefter tillägg volymavgift)

2 900 kr

Tömning under helg, totalpris

(totalt, max 6 m³ , därefter tillägg volymavgift)

2 900 kr

 

 

Framkörningsavgift om tömning inte kunnat ske pga hinder och liknande eller avstyrt av fastighetsägaren

475 kr

Krav på närvaro vid tömning eller specificerad tömningstid, (ska förbeställas minst 8 dygn innan tömning)

475 kr

Lyft av tungt lock som kräver två personal

913 kr

Timtaxa vid extraordinära problem vid tömning

1200kr/timme


Extra slamtömning beställs via vår kundservice även e-post kan användas vid budning 8-dygn.

Fosforfilter

Tömning sker inom 8 dygn efter beställning. Schemaläggs inte.

Tömning och behandling, filtermassan med vikt
under 500 kg

2 750 kr/tillfälle

Tömning och behandling, filtermassan med vikt
över 500 kg

3 375 kr/tillfälle

 

 

Tilläggstjänster, mot följande tillägg

 

Framkörningsavgift då tömning ej skett pga hinder och liknande eller avstyrt av fastighetsägaren

475 kr/tillfälle

Krav på närvaro vid tömning eller specificerad tömningstid, (ska förbeställas minst 8 dygn innan tömning)

475 kr/tillfälle

 

Senast granskad: 2017-01-12 11.18Relaterade dokument:

Avfallstaxa Umeå kommun 2018PDF

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se