UMEVA

När kommer slambilen - Umeå?

Du som har brunn

Alla brunnar ska ligga på tömningsschema.Ordinarie slamtömningsperiod är mars-december. Information om när ordinarie slamtömning utförs i ditt område finns nedan.


Du som har sluten tank

Du som har sluten tank och inte ingår i den ordinarie slamtömningsturen under mars-december, beställer tömning vid behov via Vakins kundservice på telefon 090-16 19 00. Beställd tömning sker inom 8 dagar, påföljande arbetsdag eller akuttömning samma dag (vid beställning före kl 14).


För att se när vi börjar köra i ditt område klicka på första bokstaven i byanamnet.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

...eller så klickar du på respektive månad nedan för att se områden aktuella för tömning den månaden.

Januari/Februari MarsAprilMajJuni/juli
Ingen ordinarie tömningDe som har tömning 4 ggr/årDe som har tömning 3 ggr/årÄven de som har tömning 2 ggr/årÄven de som har tömning 4 ggr/år
AugustiSeptemberOktoberNovemberDecember
Även de som har tömning 3 ggr/årÄven de som har tömning 4 ggr/år Även de som har tömning 2 ggr/årDe som har tömning 3 eller 4 ggr/år

Vägens hållbarhet eller andra hinder kan försena tömning. Tömning kan ske fyra veckor före eller senast fyra veckor efter motsvarande tömning föregående år.

Beställning av extra slamtömning görs hos Kundservice. Vid behov av akut tömning efter kontorstid, ring 090-16 19 00 så kopplas du vidare till jouren.

Intervall på slamtömning

 
Permanentboende med brunn med anslutet wc-avloppMinst en gång per år (1-4 ggr/år möjligt)
Permanentboende med brunn utan anslutet wc-avloppVartannat år
FritidshusboendeMinst var tredje år
Tömning av sluten tankVid behov, men minst en gång per år för fastboende och minst vart tredje år för fritidsboende.


Senast granskad: 2017-04-11 17.27

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se