UMEVA

Frågor och svar om avfall och återvinning

Sophämtning villor

Rutiner vid tömning av kärl

  • Paketera avfallet väl innan det stoppas i kärlet.
  • Ställ gärna ut kärlet dagen innan, då tömning sker mellan 06.00-22.00. Då slipper du springa ut på morgonen eller missa tömningen om bilen kommer tidigare än "vanligt". OBS! Sopbilen kör som vanligt på röda helgdagar som infaller måndag till fredag!
  • Drag fram kärlet och ställ det med locköppningen mot vägen.
  • Placera kärlen med en meters lucka.
  • Se till att locket är stängt.
  • Lämna en meter fritt runt kärlet.

När töms sopkärlet?

På Mina Sidor hittar du information om vilken dag vi tömmer soporna hos dig. Logga in med kundnummer och lösenord. Instruktioner om hur du går tillväga första gången du loggar in finns vid inloggningen.


Sophämtning sker mellan 06.00 och 22.00 och vilken tid just ditt kärl töms kan variera, därför rekommenderar vi att du ställer ut kärlet redan kvällen innan tömningsdagen och låt det stå framme tills det är tömt. Skulle kärlet trots allt inte vara tömt till dagen efter går det bra att ringa Vakins Kundservice 090-16 19 00.


Kommer sopbilen om tömningsdagen infaller en helgdag?

Sopbilen kör som vanligt på helgdagar som infaller måndag till fredag!


Hur gör jag för att tömningen ska fungera så smidigt som möjligt?

Paketera avfallet väl innan det läggs i kärlet. Ställ ut kärlen redan kvällen innan så riskerar du inte att missa tömningen om sopbilen kommer tidigare än ”vanligt”. Placera kärlet intill vägkanten - där trottoar finns ska kärlet stå vid trottoarkanten mot vägen. Kärlet ska stå med locköppningen utåt och locket ska vara stängt. Lämna en meter fritt runt kärlet. När kärlet är tömt ska det dras in på fastigheten så snart som möjligt.


Kan kärlet stå på trottoaren?

Nej, kärlet ska stå lättillgängligt innanför tomtgränsen i direkt anslutning till trottoarkanten.


Jag glömde ställa ut kärlet, hur gör jag nu?

Om du glömmer att ställa ut ditt kärl, ringer du till Vakins Kundservice, 090-16 19 00, och meddelar att du ställer ut en extra säck vid nästa ordinarie hämtningstillfälle. Du får uppge namn och adress. Hämtning av extrasäck måste beställas minst två dagar innan och kostar en mindre avgift, se aktuell taxa.


Kan man beställa en extra tömning?

Har du ovanligt mycket sopor eller sopor som kan bli en olägenhet för dig eller andra, går det att beställa en extra tömning av kärlet. Beställning ska ske minst två dagar innan önskad tömningsdag. Vid extra tömning av hushållsavfall debiteras avgifter för framkörning, tömning samt en rörlig viktavgift. Avgifterna för tömning och vikt varierar beroende på kärlstorlek, se aktuell taxa.


Mitt kärl är trasigt!

Kärlet ägs av anläggningsbolaget vilket betyder att om det går sönder på grund av oaktsamhet blir kunden ersättningsskyldig. Går kärlet däremot sönder i samband med tömning eller vid normalt slitage, byter Vakin ut trasiga delar eller hela kärlet utan kostnad för dig som är kund.


Vad menas med ”tvåfacksbil”?

Sopbilen är utrustad med två separata utrymmen och tömmer matavfallet från den bruna kärlet i det ena utrymmet och innehållet från den gröna kärlet töms i det andra. Matavfallet respektive brännbart avfall lämnas på olika anläggningar.


Betalar jag för de sopor som har frusit fast eller fastnat i kärlet och som inte följer med vid tömningen?

Du betalar bara för det avfall som hamnar i sopbilen vid den aktuella tömningen. Sopbilen väger kärlet både före och efter tömning - du betalar alltså för vikternas mellanskillnad. Sopor som fastnat i kärlet debiteras vid det tillfälle de följer med tömningen. Det är fastighetsägaren som är ansvarig för att avfallet inte sitter fast i kärlet - det ingår inte i chaufförens uppgift att lossa det som eventuellt fastnat eller frusit fast. Titta därför till kärlet inför tömning.


Hur fungerar det om man vill dela ett kärl med grannen?

Högst två närboende fastighetsägare kan dela kärl och då endast 140 liters brunt och 190 liters grönt kärl. Båda fastighetsägarna betalar sin egen villaavgift medan kärlavgiften delas lika. Viktavgiften på det gröna kärlet debiteras den som står ansvarig för kärlet och fastighetsägarna får själva dela viktkostnaden sinsemellan. Den som står som kärlansvarig, ansvarar också för kärlets skötsel, hållande av framkomlig väg, städning o.s.v. Vill man dela det bruna kärlet måste båda fastighetsägarna valt abonnemang 1 – Återvinning av avfall.

Senast granskad: 2014-03-31 07.16

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se