UMEVA

Förebyggande av avfall

Förebyggande av avfall och återanvändning av saker handlar egentligen om kretslopp och cirkulär ekonomi - en bättre resurshushållning helt enkelt.

Från Slit-och-släng till Köp-och-släng

Vi sliter inte ut saker längre, vi bara köper. Nytt. Vi lever i ett ”förväntningssamhälle” och drömmer ständigt om att köpa nya saker, surfar på Hemnet, bläddrar i kataloger. Tillfredsställelsen tar slut så fort vi köpt något. Då börjar vi drömma om något annat. Samtidigt vill vi känna ekonomisk trygghet. Bli rika till och med…


Undersökningar kring svenska folket om deras konsumtion kopplat till miljö, avfall visar att de flesta förstår att vi står inför ett potentiellt problem. Men, merparten säger ungefär; It’s not me who consumes too much. Så långt har det gått i vårt samhälle – att vi inte ser hur absurt det redan är och vi vågar inte stå upp för vår egen del problemet.


Tyvärr är det lätt att inte se sin egen del i problemets lösning. Att andra borde minska sin konsumtion kan däremot verka uppenbart.

Detta är inte långsiktigt hållbart. Inte för resurshushållningen, inte för miljön, inte för klimatet. Därför antog Avfall Sverige 2011 en vision: "Det finns inget avfall". Och därför beslutade Avfall Sverige, dvs alla kommuner och kommunala bolag inom avfallshantering, att driva frågan i en långsiktig kampanj med start 2015. Läs mer om kampanjen på www.miljönär.selänk till annan webbplats!  


  • Vi slänger 460 kg avfall/person och år, varav 81 kg matavfall. 25 kg slängs helt i onödan!
  • Klädinköpen har ökat med 40 % på 10 år. Varje svensk köper 15 kg textilier per år och slänger 8 kg i soporna. Två av fem plagg som kastas är användbara/säljbara!
  • Datorer, mobiltelefoner o dyl har de senaste tio åren ökat med 100 %!Pengasparande ger ökad miljö-motivation 

När vi kan visa resultat från avfallsminskning och därigenom intjänade pengar (och miljö) – då har vi oslagbara argument för att få ännu fler att satsa på mer hållbar konsumtion. Därför är det viktigt med mål och att mäta resultaten som sedan kan spridas.


Kommunerna måste visa vägen till hållbar konsumtion

I Sverige är vi duktiga på att hantera vårt avfall. Problemet är att det genereras för mycket avfall. Vår konsumtion förbrukar råvaror och energi i en rasande takt, och bidrar dessutom till utsläpp. Det är inte hållbart och kommunerna har här en viktig uppgift för att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle.

Inom kommunen finns sannolikt både pengar och miljö att spara, liksom bland hushållen. Kunskapen är redan hög och attityder är på gång att förändras, så nu är det dags att påbörja en beteendeförändring - att vi alla tar ett steg mot att agera mer hållbart.
Senast granskad: 2015-03-08 22.35

Med lite omsorg kan begagnade saker bli som nya och användas ett tag till. Hållbart och smart!

Mål i Avfallsplan 2020 för minskade avfallsmängder inom Umeå kommuns ansvarsområdenAvfallets mängd per invånare ska minska

- 2016 sorteras 95 % av det farliga avfallet ut ur hushållsavfallet. 2020 finns inget farligt avfall blandat med annat avfall.
(Ansvar: UMEVA)

 

- 2016 har samtliga tillsvidareanställda på

kommunala förvaltningar och bolag utbildats i avfallshantering.
(Ansvar: Kommunstyrelsen)


- Alla fjärdeklassare i Umeå kommun skall

varje år erbjudas ett lektionstillfälle om avfall.

(Ansvar: UMEVA)


- 2016 har mängden mat som slängs i kommunal verksamhet ex grund- och gymnasieskolor, förskolor, äldreomsorg och kommunala personalrestauranger minskat med 15 procent jämfört med 2014.
(Ansvar: För- o grundskolenämnden)


- 2016 har nedskräpning i centrumfyrkanten

minskat med 10 procent jämfört med

2011 genom fokus på förebyggande arbete.

(Ansvar: Tekniska nämnden)


- 2016 töms slamavskiljare (enskilda avlopp)

med slamavvattnade bil.
(Ansvar: UMEVA)- 2016 ska det vara möjligt att lämna avfall

till återanvändning vid samtliga återvinningscentraler i Umeå kommun. (Ansvar: UMEVA)


- Returmarknaden/VIVA Resurs tar emot

allt utrangerat material hos kommunens

förvaltningar och bolag som möbler, inventarier och maskiner för att möjliggöra

återanvändning inom kommunen.
(Ansvar: Gymnasie- o vuxenutbildningsnämnden)


- Byggmaterial som är möjligt att återbruka,

ex. dörrar och fönster, sorteras ut inför

rivning i/av kommunalägd fastighet.
(Ansvar: Tekniska nämnden)


- 2020 nyttjas 40 procent av tillgänglig

fosfor i avloppsvatten och matavfall som

näringsämne på produktiv mark.
(Ansvar: UMEVA)


Här kan du läsa hela Renhållningsordningen och Avfallsplanen!öppnas i nytt fönster

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se