UMEVA

Avfall och återvinning

Avfallshantering utgör en central del i miljöarbetet och om alla samverkar till en effektiv sortering bidrar vi alla till en hållbar livsmiljö.

Vi hämtar ditt hushållsavfall, hjälper dig att sortera rätt, tar emot dina grovsopor på återvinningscentralerna, tömmer enskilda avlopp och ser till att ditt farliga avfall tas om hand på ett säkert sätt. I Umeå och Vindelns kommuner.

Avfallsplan 2020 visar vägen mot ett hållbart Umeå

Nu vet vi hur vi ska jobba för att ta hand om vårt avfall för de nästkommande tio åren! Avfallsplan 2020 presenterar konkreta mål för hur Umeå kommun på många sätt ska bli en mer hållbar kommun. Kommunfullmäktige antog en ny avfallsplan och föreskrifter den 31 maj, 2010. Målen i avfallsplanen reviderades och uppdaterades under 2014.  Läs mer här.

Avfallstrappan

Avfallstrappan - hur hantera avfall på bästa sätt? Sikta uppåt!

Senast granskad: 2017-04-03 13.52

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se